VMBO Matchmaker

Kunst Centraal vervulde een rol als matchmaker. Zij maakte de regeling bij scholen bekend en ondersteunde scholen bij het indienen van een goede aanvraag.

De subsidie werd aangevraagd voor een meerjarenproject samen met een culturele partner. Dit waren aanvragen zoals een samenwerking met de muziekschool, dansgroep of het museum. Of bijvoorbeeld filmeducatie voor alle klassen. De culturele ontwikkeling en de creativiteit van de leerling moest centraal staan. Leren én doen dus!

Oorspronkelijk zou de regeling tot 31 oktober 2020 lopen. In verband met corona werd dat zelfs nog verlengd tot juli 2021. Alleen was ruim voor die tijd het budget op. In augustus werd het subsidieplafond bereikt en is de regeling gesloten. In totaal heeft 35% van de Utrechtse scholen een aanvraag ingediend, waarvan 68% werd goedgekeurd. Een mooi resultaat voor onze provincie!

Als er nieuwe regelingen voor het v(mb)o ontwikkeld worden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie dan zullen we scholen daarover informeren.

Zie ook: www.vmbomatchmaker.nl