Kunst & Technologie: Kermis op de basis

 • 30 september 2021
 • 15:30 tot 18:00
 • Locatie: Vliegbasis Soesterberg
 • Meer info

Dropstuff media realiseert een interactieve media playground in een voormalige shelter voor gevechtsvliegtuigen. Een plek waar volkscultuur, erfgoed kunst en technologie elkaar ontmoeten. We ervaren de installaties en gaan zelf experimenteren. Schrijf je in! De deadline is 23 september.

In de tijd van de Koude Oorlog werden de enorme ‘shelters’ van luchthaven van Soesterberg van gevechtsvliegtuigen opgeslagen. Nu is de ruimte van 800 m2 volledig ingericht als interactieve experience. Dropstuff media richtte er met installaties ‘De Koude Kermis’ in. De installaties zijn geïnspireerd op traditionele kermisattracties. Volkscultuur meets high tech en high art.

Door middel van workshops met originele opdrachten prikkelen we je om aan de slag te gaan met inhoud, reflectie en participatie. De focus ligt op ‘Cultuur & Media’ en sluit aan op de vakgebieden mediawijsheid, beeldende vorming en 21e-eeuwse vaardigheden.

‘De koude kermis’ maakt gebruik van nieuwe media, sociale media, virtual en augmented reality, artificial intelligence, 360° en 3D video, drones, robots, projectie, camera’s, sensoren, zelfrijdende auto’s en diverse applicaties, maar ook van de meer traditionele media als fotografie en fysieke (kunst)objecten. Op het programma staan onder meer een botsautobaan met zelfrijdende en dansende auto’s en een trampoline waar een goddelijke robot als een marionettenspeler de mensen lijkt aan te sturen. Of is het andersom? Komt dat zien!

Datum: 30 september 2021
Tijd: 15:30 tot 18:00
Locatie: Vliegbasis Soesterberg
Prijs: €25,00
In samenwerking met: Dropstuff Media
Meer informatie: https://dropstuff.nl/kermis-op-de-basis/

Training Cultuurcoördinator VO

 • 07 oktober 2021 tot 07 april 2022
 • Locatie: regio midden west
 • Meer info

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op jouw school voor voortgezet onderwijs? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan cultuuronderwijs op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende expertise. Daarom starten we in oktober 2021 met de pilot Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

De inschrijving is helaas gesloten. Ben je geïnteresseerd in de training? Geef het aan ons door via vo@kunstcentraal.nl! Dan nemen wij contact met je op.

Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs ben je de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Meestal ben je hier niet voor opgeleid en moet je zelf het wiel uitvinden. Steeds meer cultuurcoördinatoren geven daarom aan behoefte te hebben aan aanvullende training.

Je gaat aan de slag om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen. Het vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. Na een succesvolle afronding ontvang je het certificaat Cultuurcoördinator VO.

De kosten bedragen €750,00. Subsidie van de Provincie Utrecht maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen. De training is een samenwerking met Mocca, NEOS en FleCK.

CKV vmbo-netwerk

Elke vmbo-school biedt het vak ckv aan. De invulling daarvan verschilt echter per school. Daarom organiseren wij twee keer per jaar een vmbo-netwerk. Doe ideeën op bij andere scholen in de provincie Utrecht en deel je eigen good practices. Inspirerende sprekers praten je bij over allerlei actuele onderwerpen. Schrijf je in! De deadline is 1 oktober.

In elke bijeenkomst staat er een ander thema centraal. Deze thema’s kun je vanzelfsprekend ook zelf inbrengen. Er is ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen. Hoeveel uren staan er bij hen voor het vak op het lesrooster? Werken zij samen met een cultuurcoördinator op school? Hoe sluit je met ckv aan bij andere vakken? Wordt er een methode gebruikt? Welke culturele instellingen in de buurt hebben een programma dat goed past bij leerlingen in 3 vmbo? Het netwerk komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Het zijn leuke middagen, waaruit je inspiratie en nieuwe ideeën put.

Datum: 12 oktober 2021
Tijd: 15.30-17.15 uur
Prijs: nnb
Locatie: nnb

Draagvlak vergroten

 • 02 november 2021 tot 25 november 2021
 • Locatie: nnb
 • Meer info

Hoe betrek ik mijn collega’s bij cultuureducatie? Welke invloed heb ik eigenlijk en hoe zet ik die in? In deze training ga je in twee bijeenkomsten in op een persoonlijke leervraag of situatie uit je eigen onderwijspraktijk. Schrijf je in! De deadline is 15 oktober.

Hoe krijg je je collega’s mee? Hoe creëer ik (meer) draagvlak? Voor elke cultuurcoördinator een vraag, maar voor Ine de Leeuw van De Leeuw organisatieadvies een weet. In deze workshop leert zij je hoe je omgaat met collega’s die cultuureducatie weinig prioriteit geven. Welke (informele) invloed heb je eigenlijk en hoe positioneer je je daarin? De training gaat uit van de persoonlijke leervragen van de deelnemers en situaties uit hun eigen onderwijspraktijk. Ine de Leeuw is geschoold als organisatieadviseur en werkte jarenlang als vo-docent. Zij helpt je je collega’s te blijven stimuleren en enthousiasmeren voor cultuureducatie.

Datum: 2 en 25 november 2021
Locatie: nnb
Tijd: nnb
In samenwerking met: Ine de Leeuw organisatieadvies
Prijs: €50

Cultuur verbindt

Door kunst en erfgoed te verbinden met andere vakken verrijk je op een creatieve en beeldende manier je lessen. Maar hoe doe je dat? En hoe borg je de vakspecifieke vaardigheden van cultuureducatie zelf? Schrijf je in! De deadline is 1 december.

De wereld is een geheel. Toch laten wij in ons onderwijs kinderen en jongeren de wereld leren kennen in aparte vakn. Dat kan ook anders! Kunst en erfgoed helpen leerlingen te leren reflecteren. Daarmee maken kunst en cultuur onderwerpen betekenisvoller. Leerlingen formuleren wat een onderwerp voor hen persoonlijk betekent. Daarom zijn kunst en erfgoed een prima ingang om jongeren kennis te laten maken met een nieuw onderwerp.

Ook het creatief proces dat bij de cultuurvakken centraal staat is goed bruikbaar bij andere vakken. Bij het beleven en maken van cultuur zet je alle zintuigen open. Je oriënteert je op een onderwerp, je onderzoekt, je gebruikt je verbeelding en je reflecteert. Door cultuur te verbinden met andere vakken kun je het leerproces, het onderzoek en experiment zichtbaar maken.

In deze workshop leert een medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht je hoe je kunst en erfgoed kunt verbinden met andere thema’s en vakken. Je leert doelen te stellen en de vakspecifieke vaardigheden van cultuureducatie zelf te blijven borgen.

Thema: Vakoverstijgend werken
Datum: Dinsdag 14 december 2021
Tijd: 15.30-17.30 uur
Prijs: €25
In samenwerking met: Landschao Erfgoed Utrecht

Anders denken

 • 18 januari 2022
 • 16:00 tot 18:00
 • Locatie: provincie Utrecht
 • Meer info

Wat is de waarde van cultuureducatie voor de samenleving? Sprekers zoals wetenschapsjournalist Mark Mieras laten zien hoe creativiteit bijdraagt aan ons welzijn en op welke manier cultuur in ons onderwijs en vrijetijdsbesteding een rol spelen. Schrijf je in!

Een van de sprekers is wetenschapsjournalist Mark Mieras. Als geen ander kan hij vertellen over wat kunst en erfgoed ons als samenleving brengt en hoe cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zijn verhaal en dat van anderen helpt je om keuzes ten aanzien van cultuureducatie uit te leggen en te verantwoorden tegenover ouders en kiezers.

Voor: directies po en vo en beleidsambtenaren
Datum: 18 januari 2021
Tijden: 16.00-18.00 uur
Locatie: provincie Utrecht
Prijs: nnb

Luister naar de leerling: Design thinking

 • 19 januari 2022 tot 09 maart 2022
 • 15:30 tot 17:30
 • Meer info

Deze training is een must voor elke docent die zijn lessen zoveel mogelijk wil aan laten sluiten op de belevingswereld van zijn leerlingen. Je doorloopt stap voor stap het Design thinking proces: leren door te doen. Schrijf je in! De deadline is 23 december.

Design Thinking is een manier om stapsgewijs problemen aan te pakken. Het draait vooral om het begrijpen van de mensen voor wie je een product of dienst ontwikkeld. Bureau voor Design Thinking Zeewaardig geeft een training waarin je kennis maakt met deze andere manier van denken. Je leert technieken en werkvormen waarmee je je leerlingen nog meer betreft cultuur. We gaan aan de slag met een vraag die je zelf inbrengt. Je leert door te doen!

Data: 19 januari, 9 februari en 9 maart 2022
Tijden: 15.30-17.30 uur
Thema: Luister naar de leerling
Locatie: nnb
Prijs: €100
In samenwerking met: Zeewaardig Service Design

Luister naar de leerling: Food for thoughts

 • 18 februari 2022
 • 16:00 tot 19:00
 • Locatie: Paardenkathedraal
 • Meer info

Laat je verwennen tijdens deze avond voor docenten, leerlingen en makers. Na een inspirerende entree volgt een debat waarbij acteurs stelling nemen over het thema: hoe betrek je leerlingen bij het cultuuronderwijs? Schrijf je in! De deadline is 4 februari.

Datum: 18 Februari 2022
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur
Prijs: €25
Locatie: Paardenkathedraal
In samenwerking met: DOX en Theater Utrecht

Kunst & Technologie: Creatieve code

 • 17 maart 2022 tot 31 maart 2022
 • 15:30 tot 18:00
 • Meer info

Wil je aan de slag met kunst en technologie? In deze training maak je kennis met de Creatieve Code: een vakoverstijgende methode waarin creatief programmeren, digitale kunst en technologische ontwikkelingen centraal staan. Schrijf je in! De deadline is 24 september.

De Creative Code is een leerlijn creatief programmeren voor het onderwijs. Zo maakt de organisatie van de leerlingen en docenten bewust van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars ontdekken zij programmeertalen en passen die toe in kunstwerken. Na de training kun je zelf de lessen in je klas verzorgen, voorkennis is niet nodig. Zo maak je zonder probleem een leerlijn creatief programmeren op maat. Bekijk de trailer! 

Data: Donderdag 17 & donderdag 31 Maart 2022
Tijden: 15.30 – 18.00 uur
Prijs: €50
Locatie: nnb
In samenwerking met: MU Eindhoven

CKV vmbo-netwerk

Elke vmbo-school biedt het vak ckv aan. De invulling daarvan verschilt echter per school. Daarom organiseren wij twee keer per jaar een vmbo-netwerk. Doe ideeën op bij andere scholen in de provincie Utrecht en deel je eigen good practices. Inspirerende sprekers praten je bij over allerlei actuele onderwerpen. Schrijf je in! De deadline is 11 maart.

In elke bijeenkomst staat er een ander thema centraal. Deze thema’s kun je vanzelfsprekend ook zelf inbrengen. Er is ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen. Hoeveel uren staan er bij hen voor het vak op het lesrooster? Werken zij samen met een cultuurcoördinator op school? Hoe sluit je met ckv aan bij andere vakken? Wordt er een methode gebruikt? Welke culturele instellingen in de buurt hebben een programma dat goed past bij leerlingen in 3 vmbo? Het netwerk komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Het zijn leuke middagen, waaruit je inspiratie en nieuwe ideeën put.

Datum: 22 maart 2022
Tijd: 15.30-17.15 uur
Prijs: nnb
Locatie: nnb