Een stevige plek voor kunst & cultuur op school

Scholen uit de provincie Utrecht kunnen bij ons terecht voor vragen op het gebied van cultuureducatie. Dat kan gaan om deskundigheidsbevordering van docenten, activiteiten voor leerlingen of een specifieke vraag van jouw school. Wil je meer weten over cultuureducatie? Neem contact op

Wat doen wij?

Wij ondersteunen vo-scholen bij de invulling van cultuureducatie.