Professionalisering personeel

Kunst Centraal leidt cultuurcoördinatoren op en organiseert inspiratiebijeenkomsten. Daarnaast organiseren wij teamtrainingen. Het ontwikkelen van de creativiteit van leerlingen vraagt iets van het hele schoolteam.

Workshop dramaspelletjes - Fotograaf Theo Naessens (6)

Scholing van cultuurcoördinatoren

Met de ICC-cursus geven wij cultuurcoördinatoren een stevige basis. De opleiding kost € 600,- en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er geldt een meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers van dezelfde school krijgt iedere volgende persoon 20% korting. Aan het eind van de opleiding hebben de deelnemers een cultuureducatiebeleidsplan voor hun school geschreven. Ook ontvangen zij een certificaat. Meer weten? Neem contact op met Angelique Groen (angelique.groen@kunstcentraal.nl).

Met het ICC-certificaat kan een ICC’er de post-HBO-opleiding cultuurbegeleider volgen. Dit is een gesubsidieerde opleiding. Scholen krijgen zowel de volledige opleidingskosten als 72 uur vervanging vergoed. Meer weten? Kijk op de website van de Marnix Academie.

Flyer ICC-cursus

Flyer post-HBO opleiding

 

Teamtrainingen

Schoolteams die zich gezamenlijk willen ontwikkelen in kunst- en cultuureducatie kunnen een teamtraining in huis halen. We bieden trainingen op maat en trainingen die specifiek gericht zijn op kunstdisciplines of erfgoed. Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam inclusief directeur. Op een actieve en enthousiasmerende wijze verdiept het team zich in een beleidsgericht onderwerp of oefent een bepaalde vaardigheid. De school bepaalt over welk onderwerp de training gaat. De flyer hieronder geeft een inkijkje in de diverse mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met Hinke Breimer: hinke.breimer@kunstcentraal.nl.

Flyer teamtrainingen