Professionalisering personeel

Veel scholen hebben een cultuurcoördinator die fungeert als centrale spil voor het cultuureducatiebeleid. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht leiden cultuurcoördinatoren op en organiseren inspiratiebijeenkomsten. De ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen vraagt echter ook iets van de andere leden van het schoolteam. Daarom organiseren wij teamtrainingen cultuureducatie over uiteenlopende onderwerpen.

Workshop dramaspelletjes - Fotograaf Theo Naessens (6)

Scholing van cultuurcoördinatoren

Met de ICC-cursus geven wij cultuurcoördinatoren een stevige basis. De opleiding kost € 600,- en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er geldt een meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers van dezelfde school krijgt iedere volgende persoon 20% korting. Aan het eind van de opleiding hebben de deelnemers een cultuureducatiebeleidsplan voor hun school geschreven. Ook ontvangen zij een certificaat. Meer weten? Neem contact op met Angelique Groen (angelique.groen@kunstcentraal.nl).

Met het ICC-certificaat kan een ICC’er de post-HBO-opleiding cultuurbegeleider volgen. Dit is een gesubsidieerde opleiding. Scholen krijgen zowel de volledige opleidingskosten als 72 uur vervanging vergoed. Meer weten? Kijk op de website van de Marnix Academie.

 

Teamtrainingen

Schoolteams die zich gezamenlijk willen ontwikkelen in kunst- en cultuureducatie kunnen een teamtraining in huis halen. We bieden trainingen op maat en trainingen die specifiek gericht zijn op kunstdisciplines of erfgoed. Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam inclusief directeur. Op een actieve en enthousiasmerende wijze verdiept het team zich in een beleidsgericht onderwerp of oefent een bepaalde vaardigheid. De school bepaalt over welk onderwerp de training gaat. De flyer hieronder geeft een inkijkje in de diverse mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl).

Flyer ICC-cursus

Flyer post-HBO opleiding

Flyer teamtrainingen