Informatie en inspiratie voor directeuren

Een school leidt kinderen op voor de toekomst. Dat gaat niet alleen over rekenen en taal alleen. Ook creatief vermogen is van belang. De provincie Utrecht stelt via Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht geld beschikbaar om u en uw team daarbij te ondersteunen. Wij kunnen daardoor werken voor gereduceerde tarieven.

Uw school kan deelnemen aan de volgende activiteiten:

 • Kunstmenu en Cultuurprogramma

  Voor: Scholen die structureel willen werken aan de kerndoelen voor kunstzinnige vorming.

  Doel: Elke leerling beleeft een keer per jaar haar culturele omgeving (Cultuurprogramma) en een keer per jaar professionele kunst (Kunstmenu).

  Organisatie: Per gemeente een programma met acht activiteiten, per bouwdeel twee activiteiten.

  Jazz4kids - fotograaf Marieke Duijsters 05

   

 • Cultuureducatie met Kwaliteit

  Voor: Scholen die cultuureducatie verbinden aan schoolontwikkeling en zich met cultuur willen profileren.

  Doel: Het creatieve vermogen van leerkrachten en leerlingen neemt toe. Cultuureducatie wordt echt integraal onderdeel van de lessen op de school.

  Organisatie: Het schooljaar 2016-2017 is een koppeljaar. In 2017 stromen nieuwe scholen in. Elke school loopt een eigen individueel verdiepingstraject maar scholen leren van elkaar.

  Daarnaast nemen ook negen gemeenten deel. In elke gemeente organiseert een culturele partij een collectief programma voor alle scholen in de gemeente.

 • Maatwerk en advies

  Voor: Scholen die specifieke wensen hebben ten aanzien van cultuureducatie.

  Doel: De school bepaalt zelf wat zij wil bereiken

  Organisatie: U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Opleiding van uw cultuurcoördinator
  • Training van uw schoolteam
  • Begeleiding op maat bij bijzondere activiteiten
  • Begeleiding bij het maken van een cultuureducatiebeleidsplan
  • Advies over subsidieaanvragen zoals ‘Impuls muziekonderwijs’

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl of 030-6595520).

  In de flyer (pdf) vindt u meer informatie over onze teamtrainingen en de ouderavond.