Kunstmenu en Cultuurprogramma

Bij het Kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst. Bij het Cultuurprogramma ontdekken zij hun lokale culturele omgeving. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht organiseren voor elke gemeente een eigen programma. Scholen betalen voor deelname een bedrag per leerling.

Hoe werkt het Kunstmenu en Cultuurprogramma?

Elke leerkracht krijgt jaarlijks een Kunstmenu- en Cultuurprogramma activiteit. Het programma voor het nieuwe schooljaar wordt in juni bekend gemaakt, zodat u er in het rooster van de school rekening mee kunt houden. We ontwikkelen bij elke activiteit lesmateriaal. Bij een aantal activiteiten hoort ook een leerlingensite. Daarmee kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. Zo zien ouders waar hun kind op school mee bezig is.

.

Hoe betaalt u het Kunstmenu en Cultuurprogramma?

Elke school die deelneemt aan Kunstmenu en Cultuurprogramma betaalt een bedrag per leerling. U kunt hiervoor het budget van € 15,78 uit de prestatiebox gebruiken dat de overheid voor cultuureducatie beschikbaar stelt. Behalve de bijdrage van de school ontvangen wij subsidie van de provincie Utrecht en zo’n 80% van de gemeenten uit de provincie. Daardoor kunnen wij het bedrag per leerling dat u betaalt reduceren.

.

Flyer Kunst- en Cultuurmenu

Algemene voorwaarden