Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit helpt scholen die zich willen profileren met cultuureducatie. Deze scholen nemen drie jaar (2021-2024) deel aan een uitgebreid programma van activiteiten. De school bepaalt de koers, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers begeleiden.

 

Het individuele programma

Elke school die deelneemt aan het individuele CMK programma werkt aan de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie en kiezen daarbij hun eigen speerpunt. Talentontwikkeling bij leerlingen én in het team, bijvoorbeeld. Of het verbinden van kunstvakken, wereldoriëntatie en technologie. Of het stimuleren van taalontwikkeling door kunst en cultuur. Op alle scholen zorgt dat voor een boost aan creativiteit. En dat is een belangrijke vaardigheid om te leren omgaan met veranderingen. Creativiteit maakt je een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger. Naast het vergroten van het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten verrijken scholen hun onderwijs door samen te werken met de lokale culturele omgeving.

Vakkundige handen in de klas, hulp bij het ontwikkelen van projecten, ateliers of circuits, coaching van het team: een schoolbegeleider helpt u en uw cultuurcoördinator te bedenken wat er nodig is om uw doel te bereiken.

Meer info

Is dit iets voor uw school? Vanaf 2021 start een nieuw driejarig traject. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Advies & Expertise via 0306595520 of info@kunstcentraal.nl

Wat levert het op?

Wil je een idee krijgen van Cultuureducatie met Kwaliteit? In de periode 2017-2020 zijn er drie groepen scholen met ieder een eigen speerpunt:

 • Cultuur in het hart van het onderwijs

  Door cultuureducatie te verbinden met andere vakken zoals wereldoriëntatie, rekenen en taal brengen scholen cultuur in het hart van hun onderwijs. Het filmpje geeft een beeld van wat dat de school oplevert en hoe het werkt. Zie je voor jouw school mogelijkheden? Neem contact op met Angelique Groen angelique.groen@kunstcentraal.nl.

 • Scholen in talenten

  De ene leerkracht geeft graag dansles, de ander gaat liever voor muziekles. Elke leerkracht heeft zijn eigen talent! Zoals ook elke leerling zijn of haar eigen talent heeft. Een aantal scholen stelt talentontwikkeling centraal. Dit filmpje brengt in beeld hoe leerkrachten dit ervaren. Meer weten? Neem dan contact op met Linda de Roos linda.de.roos@kunstcentraal.nl.

 • Trinamiek

  Trinamiek is een schoolbestuur voor 24 scholen in diverse gemeenten. Het bestuur wil centraal voor al haar scholen investeren op talentontwikkeling. Om recht te doen aan de individuele profielen van de scholen, ontwikkelen wij een programma per school. Activiteiten die overkoepelend kunnen, organiseren we voor het hele schoolbestuur. Aanspreekpunt is Jos Bol, jos.bol@kunstcentraal.nl.

   

   

Collectieve programma’s

In negen gemeenten hebben lokale culturele partijen voor alle scholen in hun gemeente een lokaal programma ontwikkeld. Het onderstaande filmpje geeft een indruk van het collectieve programma in Soest.