Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit helpt scholen die zich willen profileren met cultuureducatie. Deze scholen nemen drie jaar (2017-2020) deel aan een uitgebreid programma van activiteiten.  De school bepaalt de koers, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers begeleiden.

Het individuele programma

Elke school die deelneemt aan het individuele programma werkt aan een eigen beleidsdoel. Bijvoorbeeld het vormgeven van talentontwikkeling of het verbinden van cultuureducatie met andere vakken. Er zijn ook scholen die binnen het kader van hun schoolbestuur (Trinamiek) gemeenschappelijke doelstellingen formuleren. Alle scholen vergroten het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten en verrijken hun onderwijs door samen te werken met de lokale culturele omgeving. Een schoolbegeleider helpt u en uw cultuurcoördinator te bedenken hoe cultuureducatie aan dat doel kan bijdragen en wat daarvoor nodig is.

Lijst met deelnemende scholen

Wat kost deelname?

Deelname aan het individuele programma kost € 2,00 per leerling. Scholen investeren daarnaast uren.
De inschrijving is gesloten.

Wat levert het u op?

Er zijn drie groepen scholen. Elke groep werkt individueel aan haar eigen doelen, maar binnen de groep leren ze ook van elkaar. Deze doelen zijn:

 • Cultuur in het hart van het onderwijs

  Door cultuureducatie te verbinden met andere vakken zoals wereldoriëntatie, rekenen en taal brengen scholen cultuur in het hart van hun onderwijs. Het filmpje geeft een beeld van wat dat de school oplevert en hoe het werkt. Zie je voor jouw school mogelijkheden? Neem contact op met Angelique Groen angelique.groen@kunstcentraal.nl.

 • Scholen in talenten

  De ene leerkracht geeft graag dansles, de ander gaat liever voor muziekles. Elke leerkracht heeft zijn eigen talent! Zoals ook elke leerling zijn of haar eigen talent heeft. Een aantal scholen stelt talentontwikkeling centraal. Dit filmpje brengt in beeld hoe leerkrachten dit ervaren. Meer weten? Neem dan contact op met Linda de Roos linda.de.roos@kunstcentraal.nl. https://vimeo.com/173014589

 • Trinamiek

  Trinamiek is een schoolbestuur voor 24 scholen in diverse gemeenten. Het bestuur wil centraal voor al haar scholen investeren op talentontwikkeling. Om recht te doen aan de individuele profielen van de scholen, ontwikkelen wij een programma per school. Activiteiten die overkoepelend kunnen, organiseren we voor het hele schoolbestuur. Aanspreekpunt is Jos Bol, jos.bol@kunstcentraal.nl.

  Fotograaf: Remke Spijkers, Het Filiaal theatermakers

Collectief programma

In negen gemeenten hebben lokale culturele partijen voor alle scholen in hun gemeente een lokaal programma ontwikkeld. Bovenstaand filmpje geeft een indruk van het collectieve programma in Soest.