Producten en diensten

Kunst Centraal realiseert drie structurele, meerjarige programma’s in de provincie Utrecht: het Kunstmenu, het Cultuurprogramma en Cultuureducatie met Kwaliteit. Landschap Erfgoed Utrecht is onze vaste partner. Daarnaast bieden wij voor individuele scholen en culturele partijen advies en expertise en maatwerk op aanvraag.

Kunstmenu

Het Kunstmenu laat kinderen in de loop van de acht jaar dat ze op de basisschool zitten professionele kunst beleven. Kinderen maken kennis met het hele palet van kunstdisciplines: theater en dans, literatuur en beeldende kunst, film, muziek en mediakunst. Met lesmateriaal kunnen leerkrachten  maximaal profijt halen uit deze kunstontmoetingen. Het Kunstmenu realiseren wij met vele professionele culturele partijen, zoals Het Filiaal theatermakersde Dansers, Holland Opera, Buro Bannink en vele anderen. In onderstaande film ishet Kunstmenu recept in beeld gebracht.

.

 

Cultuurprogramma

Het Cultuurprogramma laat leerlingen hun lokale culturele omgeving ervaren en leert hen daar betekenis aan te geven. Achtergrondinformatie, concrete lessuggesties en inspirerende gastlessen plaatsen de activiteit in een onderwijskundige context. Het Cultuurprogramma is van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht samen. Om het te realiseren werken wij met lokale culturele partijen en personen als historische verenigingen, molens, monumenten, beeldend kunstenaars, kastelen, muziekscholen en harmonieën.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is gericht op scholen die cultuureducatie willen verbinden aan hun schoolvisie. In de periode 2017-2020 nemen 60 individuele scholen deel. Het schoolbestuur van Trinamiek heeft ervoor gekozen met alle scholen die onder haar bestuur vallen deel te nemen. Naast individuele scholen nemen ook 9 culturele partijen deel: RegioCultuurCentrum Idea, DE KOM Nieuwegein, KUVO Woerden, De Muzen Veenendaal, Kunstenhuis De Bilt-Zeist Stichting aan de Slinger Houten, Netwerk cultuureducatie Zeist en Leerorkest Stichtse Vecht. Zij verzorgen een collectief CMK-programma voor alle scholen in hun eigen gemeente. Het CMK programma organiseert Kunst Centraal met Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers. Er zijn vele kunstvakdocenten betrokken bij de uitvoering. Onderstaand filmpje geeft een beeld van het CMK programma uit de vorige periode 2013-2016.

 

Advies en expertise

Onze advies- en expertisefunctie richt zich op het primair onderwijs en op culturele partijen die daarvoor en daarmee werken. We bieden een aantal vaste activiteiten:

Daarnaast leveren we maatwerk op verzoek. Neem voor vragen contact op met Mariska de Wit (mdwit@kunstcentraal.nl of 030-6595520).