Organisatie

Kunst Centraal is gevestigd op bedrijventerrein De Fruitveiling in Bunnik. Onze belangrijkste subsidieverstrekker is de provincie Utrecht. Daarnaast ontvangen wij inkomsten van gemeenten en scholen. Waar mogelijk betrekken wij fondsen en bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

 

Het versterken van creatieve kracht is ons motto. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit breed toepassen en verder ontwikkelen. Met onze kennis over cultuureducatie verrijken wij de mogelijkheden van de leerkrachten. Samen met het onderwijs, kunstaanbieders en culturele partners verhogen wij de vormende waarde van het onderwijs voor de leerlingen.

 

 • Bestuur

  Directeur-bestuurder

  Kunst Centraal hanteert het raad van toezicht model met een directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder is sinds juni 2007 Frank van der Hulst (frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl). Kunst Centraal hanteert de CAO-Kunsteducatie voor alle medewerkers, inclusief de directeur-bestuurder.  

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevr. Renate Westerlaken-Loos: directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tot november 2020 (1e zittingstermijn);
  • Dhr. Kees Timmers: Bestuurder bij het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs. Tot juni 2021 (2e zittingstermijn)
  • Mevr. Janneke Tettero: programma directeur de Volksbank. Tot september 2019 (1e zittingstermijn)
  • Dhr. Job Gerlings: Eigenaar JMG Marketing, bureau voor business ontwikkeling, marketing en evenementenorganisatie. Tot september 2019 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Lucie Musterd, organisatieadviseur met diverse toezichthoudende functies in de non-profitsector, brede ervaring in de cultuur (1e zittingstermijn tot januari 2021)

  De raad van toezicht brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.   Jaarverslag Raad van Toezicht 2017 De Raad van Toezicht heeft in 2017 drie keer vergaderd. Op 16 maart liet de Raad van Toezicht zich door een adviseur van de afdeling Advies & Expertise informeren over de lokale programma’s binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Er werd kennisgemaakt met een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Het overleg met de provincie Utrecht werd besproken en de raad werd geïnformeerd over het jaarverslag 2015-2016. Op 15 juni had de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht een overleg met de ondernemingsraad. Het meerjarenplan personeelsbeleid werd aan de raad voorgelegd en besproken. De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2015-2016 werden goedgekeurd. Op 21 september is de vergadering voor de Raad van Toezicht niet doorgegaan in verband met de afwezigheid van twee leden van de raad. Op 23 november waren de coördinator en medewerker Marketing en Communicatie te gast. Zij informeerde de raad over de centrale plek die de website inneemt in onze communicatie. De raad werd eveneens geïnformeerd over de gemaakte keuzes met betrekking tot de vormgeving. Daarnaast vond de voorpremière plaatst van de animatiefilm 10 jaar cultuurprogramma. Verder besprak de raad de voortgang met de contacten met de provincie, o.a. op basis van de voortgangsrapportage en werd de Code Cultural Governance door de raad besproken aan de hand van een aantal casussen. Tot slot werd de begroting 2018 vastgesteld. Op 26 januari en 24 november voerden voorzitter en directeur bestuurlijk overleg met gedeputeerde Pennarts. Op 16 mei sprak Janneke Tettero met de accountant. Leden van de Raad van Toezicht bezochten in 2017 de volgende activiteiten:

  • Op 27 maart was Lucie Musterd aanwezig in De Bilt bij de voorstelling ‘Brieven uit de oorlog’;
  • Op 6 april was Janneke Tettero aanwezig in Wijk bij Duurstede bij de voorstelling ‘Molman’;
  • Donderdag 18 mei waren Renate Westerlaken-Loos, Kees Timmers, Janneke Tettero en Lucie Musterd aanwezig in Zeist bij de feestelijke aftrap van de negen lokale programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit.
  • Op 5 oktober was de aftrap van de samenwerking met de stichting Trinamiek voor de komende CMK periode 2017-2020. In bijzijn van Lucie Musterd van de RvT.
 • Anbi-status

  Kunst Centraal heeft een anbi-status. Dit betekent dat bedrijven hun schenkingen aan ons af kunnen trekken bij het doen van hun belastingaangifte.  

  Anbi-gegevens

  • Naam: Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht
  • Fiscaal nummer: 8102.65.989
  • Contactgegevens
  • Kunst Centraal heeft een directeur/bestuurder: De heer Frank van der Hulst en een Raad van Toezicht
  • Beleidsplan 2017-2020 (zie download hieronder)
  • Beloningsbeleid: vergoedingen en beloningen zijn conform de CAO Kunsteducatie
  • Doelstelling
  • Financiële verantwoording 2017 (zie download hieronder), de volledige jaarrekening is op te vragen via info@kunstcentraal.nl

  Bedrijfsflyer 2018-2019

  Beleidsplan 2017-2020

  Balans en resultatenrekening 2017

 • Fondsen

  Kunst Centraal werkt samen met een aantal cultuurfondsen. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gefinancierd via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast werken wij samen met diverse fondsen voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. Wij bedenken samen met de kunstenaar de inhoud van het project en leggen dit voor aan fondsen met een verzoek om cofinanciering. Het gaat om de volgende projecten: