Missie en beleid

Mensen hebben creativiteit nodig. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en ontwikkelen. Onze kennis over cultuureducatie verrijkt de mogelijkheden van leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren en culturele partijen. Kunst Centraal versterkt creatieve kracht.

School van slag - fotograaf Theo Naessens (37)

Cultuureducatie heeft een unieke betekenis voor het onderwijs. Dat vindt niet alleen het onderwijs zelf, maar ook de culturele sector en de politiek. Dat is de basis voor onze koers en keuzes. We hebben een beleidsplan geschreven voor de periode 2017-2020. In de bedrijfsflyer lees je hoe we in schooljaar 2018-2019 handen en voeten geven aan dit beleidsplan.

Onze focus

 • Kunst- en cultuureducatie versterkt de creatieve kracht van kinderen. Creatieve kracht is essentieel om kinderen te laten functioneren in een snel veranderende maatschappij.
 • Kunst- en cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Kinderen ontdekken hun plek in de wereld.
 • Kunst- en cultuureducatie legt een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontdekken hun eigen talent en leren dat van anderen te zien en te waarderen.
 • Wij zorgen ervoor dat kunst en cultuur toegankelijk is voor alle leerlingen. Ook voor kinderen die dat van thuis uit niet meekrijgen.
 • Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van overstijgende vaardigheden zoals kritisch denken, je inleven en dingen maken..

Onze rollen

Kunst Centraal:

 • is expert in het versterken van de creatieve kracht in het primair onderwijs
 • is inspirator en deelt kennis over kunst- en cultuureducatie
 • is verbinder. We brengen de werelden van kunst en onderwijs in de regio bij elkaar
 • is organisator. We creëren en realiseren met vele anderen kwaliteitsprogramma’s
 • is innovator. We stimuleren wat lokaal kan en activeren wat bovenlokaal meerwaarde oplevert.

.

Beleidsplan 2017-2020 (pdf)

Flyer 2017-2018 (pdf)

.

Speerpunt en programmaontwikkeling

In de programmering is er deze beleidsperiode meer aandacht voor mediakunst. Daarnaast zijn er twee ideeën die we verder gaan onderzoeken.

 • Mediakunst

  Kunst Centraal geldt landelijk als een voorloper op het gebied van mediakunst. We hebben een website met online tools voor kinderen ontwikkeld: www.tooly.nl. Mediakunst heeft een volwaardige plek binnen het Kunstmenu, voor elk bouwdeel is een mediakunstproject beschikbaar. Samen met kunstenaars maken wij mediakunst toegankelijk voor het onderwijs. We ontwikkelen projecten die verrassen en
  prikkelen tot onderzoek.

  Voorbeelden van Kunstmenuprojecten zijn:

   

  Daarnaast blijven we investeren in online lesmateriaal voor kinderen. Deze leerlingensites bestaan uit online digitale tools en zijn een toevoeging op het lesmateriaal voor leerkrachten. Leerlingen ervaren wat je kunt vormgeven met eigentijdse middelen, wat inspirerend en stimulerend werkt. We sluiten hiermee aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden creatief denken en het werken met digitale middelen (computational thinking).

  Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Irene de Jong (irene.de.jong@kunstcentraal.nl).

 • Kunstlaboratorium op school

  We onderzoeken in welke vorm we een laboratorium kunnen inrichten waarin we op zoek gaan naar de opbrengst van een regelmatige wisselwerking tussen kinderen en kunstenaar. De kunstenaar stelt zichzelf een opdracht en onderneemt een reis naar het onbekende, uit pure nieuwsgierigheid. Hij
  onderzoekt dat in een atelier op school. De wisselwerking met school en kinderen is mede van belang voor het onderzoek. De kinderen kiezen ook een zoekopdracht. De veronderstelling is dat de reizen van kunstenaar en kinderen elkaar beïnvloeden en versterken.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl of 030-6595520).

 • Onderwijs voor vluchtelingenkinderen

  We onderzoeken wat we kunnen betekenen voor leerkrachten en scholen die kinderen van vluchtelingen onder hun hoede hebben. Onze inhoudelijke expertise richt zich op onderlinge communicatie zonder dat je elkaars taal spreekt. We kunnen ons ook voorstellen dat de kunsten juist de context kunnen bieden waarin kinderen snel taal willen en kunnen verwerven.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hinke Breimer (hinke.breimer@kunstcentraal.nl of 030-6595520).