Missie en beleid

Mensen hebben creativiteit nodig. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en ontwikkelen. Onze kennis over cultuureducatie verrijkt de mogelijkheden van leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren en culturele partijen. Kunst Centraal versterkt creatieve kracht.

Cultuureducatie heeft een unieke betekenis voor het onderwijs. Dat vindt niet alleen het onderwijs zelf, maar ook de culturele sector en de politiek. Dat is de basis voor onze koers en keuzes.

Onze focus

 • Kunst- en cultuureducatie versterkt de creatieve kracht van kinderen. Creatieve kracht is essentieel om kinderen te laten functioneren in een snel veranderende maatschappij.
 • Kunst- en cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Kinderen ontdekken hun plek in de wereld.
 • Kunst- en cultuureducatie legt een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontdekken hun eigen talent en leren dat van anderen te zien en te waarderen.
 • Wij zorgen ervoor dat kunst en cultuur toegankelijk is voor alle leerlingen. Ook voor kinderen die dat van thuis uit niet meekrijgen.
 • Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van overstijgende vaardigheden zoals kritisch denken, je inleven en dingen maken..

 

Onze rollen

Kunst Centraal:

 • is expert in het versterken van de creatieve kracht in het primair onderwijs
 • is inspirator en deelt kennis over kunst- en cultuureducatie
 • is verbinder. We brengen de werelden van kunst en onderwijs in de regio bij elkaar
 • is organisator. We creëren en realiseren met vele anderen kwaliteitsprogramma’s
 • is innovator. We stimuleren wat lokaal kan en activeren wat bovenlokaal meerwaarde oplevert.

 

Speerpunten

In de programmering is er deze beleidsperiode meer aandacht voor mediakunst.

 • Mediakunst

  Kunst Centraal geldt landelijk als een voorloper op het gebied van mediakunst. We hebben een website met online tools voor kinderen ontwikkeld: www.tooly.nl. Mediakunst heeft een volwaardige plek binnen het Kunstmenu, voor elk bouwdeel is een mediakunstproject beschikbaar. Samen met kunstenaars maken wij mediakunst toegankelijk voor het onderwijs. We ontwikkelen projecten die verrassen en prikkelen tot onderzoek. Voorbeelden van Kunstmenuprojecten zijn:

  Daarnaast blijven we investeren in online lesmateriaal voor kinderen. Deze leerlingensites bestaan uit online digitale tools en zijn een toevoeging op het lesmateriaal voor leerkrachten. Leerlingen ervaren wat je kunt vormgeven met eigentijdse middelen, wat inspirerend en stimulerend werkt. We sluiten hiermee aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden creatief denken en het werken met digitale middelen (computational thinking). Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Floor Vlasblom (floor.vlasblom@kunstcentraal.nl).

Downloads

Beleidsplan 2017-2020