Missie en beleid

Mensen hebben creativiteit nodig. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en ontwikkelen. Onze kennis over cultuureducatie verrijkt de mogelijkheden van leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren en culturele partijen. Kunst Centraal versterkt creatieve kracht.

Cultuureducatie heeft een unieke betekenis voor het onderwijs. Dat vindt niet alleen het onderwijs zelf, maar ook de culturele sector en de politiek. Dat is de basis voor onze koers en keuzes.

Onze focus

  • Kunst- en cultuureducatie versterkt de creatieve kracht van kinderen. Creatieve kracht is essentieel om kinderen te laten functioneren in een snel veranderende maatschappij.
  • Kunst- en cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Kinderen ontdekken hun plek in de wereld.
  • Kunst- en cultuureducatie legt een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontdekken hun eigen talent en leren dat van anderen te zien en te waarderen.
  • Wij zorgen ervoor dat kunst en cultuur toegankelijk is voor alle leerlingen. Ook voor kinderen die dat van thuis uit niet meekrijgen.
  • Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van overstijgende vaardigheden zoals kritisch denken, je inleven en dingen maken..

 

Onze rollen

Kunst Centraal:

  • is expert in het versterken van de creatieve kracht in het primair onderwijs
  • is inspirator en deelt kennis over kunst- en cultuureducatie
  • is verbinder. We brengen de werelden van kunst en onderwijs in de regio bij elkaar
  • is organisator. We creëren en realiseren met vele anderen kwaliteitsprogramma’s
  • is innovator. We stimuleren wat lokaal kan en activeren wat bovenlokaal meerwaarde oplevert.

 

Downloads

Beleidsplan 2021-2024