Overzicht

Jij geeft vorm aan de cultuureducatie in jouw klas. Wij helpen jou met lesmateriaal en programma’s.

.

Kunstmenu en Cultuurprogramma

Bij Kunstmenu activiteiten staat professionele kunst centraal. Bij Cultuurprogramma activiteiten gaat het om de culturele omgeving van de school. Als leerkracht pas je de activiteiten in het lesprogramma in. Bij elke activiteit hoort lesmateriaal. Het lesmateriaal helpt je om de activiteit voor te bereiden, te begeleiden en er samen met de leerlingen op terug te kijken. In het lesmateriaal vind je ook het bezoekrooster en waarderingsformulier. Soms is er ook een voorbereidende workshop van een van onze vakdocenten. Fijn als je ons na afloop even laat weten hoe je het vond.

.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit helpt scholen cultuureducatie te verbinden aan de ontwikkeling van hun school. Doet jouw school ook mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Dan helpen wij je de creativiteit van je leerlingen verder te ontwikkelen. Samen met je cultuurcoördinator en directeur bedenken we praktische tools waarmee je aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan: