Wat is creativiteit en waarom is het belangrijk?

Er zijn veel verschillende definities van creativiteit (ook wel creatief vermogen genoemd), maar wij hanteren de volgende:

definitie-creativiteit

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Het helpt je om om te kunnen gaan met veranderingen. Creativiteit maakt je een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger. Onderzoekers en beleidsmakers benadrukken het belang van 21e-eeuwse vaardigheden waarvan creativiteit er een is. Cultuureducatie ondersteunt de ontwikkeling van creatief denken en doen en het omgaan met gevoelens en ervaringen. Wil je meer weten? We hebben resultaten van onderzoek en onze eigen inzichten verzameld op een website over creativiteit.