Kunstmenu en Cultuurprogramma

Bij het Kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst. Bij het Cultuurprogramma ontdekken zij hun lokale culturele omgeving en leren daar betekenis aan te geven. Met deze programma’s heeft je school een stevige basis voor structureel cultuureducatiebeleid.

.

Hoe komen Kunstmenu en Cultuurprogramma tot stand?

Met het Kunstmenu en Cultuurprogramma neemt Kunst Centraal cultuurcoördinatoren werk uit handen. Je hoeft niet zelf voorstellingen uit te zoeken, lesmateriaal te ontwikkelen en afspraken met uitvoerders te maken. Dat doen wij, samen met Landschap Erfgoed Utrecht. Dat wil niet zeggen dat je niet mag meedenken. Ieder jaar organiseren wij een bijeenkomst van de culturele commissie om wensen te inventariseren.

.

Culturele commissie

Ieder najaar krijgt de cultuurcoördinator van elke school die deelneemt aan Kunstmenu en / of Cultuurprogramma, een uitnodiging voor een bijeenkomst van de culturele commissie. We luisteren graag naar je feedback en suggesties.

.

Hoe werkt het?

Wij organiseren voor elke klas jaarlijks een Kunstmenu- en een Cultuurprogramma activiteit. We ontwikkelen bij elke activiteit lesmateriaal. Dit lesmateriaal komt in de loop van het jaar beschikbaar op de lesmaterialensite. 4-6 weken voor de activiteit is het lesmateriaal daar in te zien. Bij een aantal activiteiten hoort ook een leerlingensite, waar ouders op kunnen zien waar hun kind op school mee bezig is.

.

Hoe betaal je het?

Het Kunstmenu en Cultuurprogramma wordt betaald door de provincie Utrecht, de gemeente en de school zelf. Je school kan het programma betalen uit de prestatiebox. Daarin zit een budget van € 15,78 per leerling.

Flyer Kunstmenu en Cultuurprogramma

Algemene voorwaarden