Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit helpt je cultuureducatie te verbinden aan de ontwikkeling van je school. Het programma wordt uitgevoerd door Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers.

Het individuele programma

Elke school die deelneemt aan het individuele programma krijgt een eigen schoolbegeleider. Deze werkt aan drie doelen:

 • De creativiteit van leerkrachten en leerlingen ontwikkelen.
 • De relatie tussen de school en de culturele omgeving versterken.
 • Een eigen specifiek doel. Er zijn drie groepen specifieke doelen:
 • Cultuur in het hart van het onderwijs

  Er zijn scholen die cultuureducatie willen verbinden met andere vakken zoals wereldoriëntatie, rekenen en taal. Het filmpje geeft een beeld van wat dat de school oplevert en hoe het werkt. Zie je voor jouw school mogelijkheden? Neem contact op met Angelique Groen angelique.groen@kunstcentraal.nl.

 • Scholen in talenten

  De ene leerkracht geeft graag dansles, de ander zingt of werkt graag beeldend. Elke leerkracht heeft zijn eigen talent! Zoals ook elke leerling zijn of haar eigen talent heeft. Wij helpen scholen de talenten van leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen. Leerkrachten specialiseren zich in een van de kunstdisciplines en dat doet iets met de kracht van het hele team. Dit filmpje brengt in beeld hoe leerkrachten dit ervaren en waar zij van dromen. Meer weten? Neem contact op met Linda de Roos via linda.de.roos@kunstcentraal.nl.

 • Trinamiek

  Trinamiek is een schoolbestuur voor 24 scholen in diverse gemeenten. Het bestuur wil centraal voor al haar scholen investeren op talentontwikkeling. Om recht te doen aan de individuele profielen van de scholen, ontwikkelen wij een programma per school. Activiteiten die overkoepelend kunnen, organiseren we voor het hele schoolbestuur. Aanspreekpunt is Jos Bol, jos.bol@kunstcentraal.nl.

Collectief programma

In 9 gemeenten ontwikkelen lokale culturele partijen voor alle scholen in hun gemeente een collectief programma. In elke gemeente is dat anders. Hieronder een aantal voorbeelden:

Hoe betaal je het CMK-programma?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt sinds 2013 extra geld beschikbaar voor cultuureducatie met kwaliteit. Scholen investeren uren en € 2,00 per leerling.