Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit helpt scholen cultuureducatie te verbinden aan de ontwikkeling van hun school. Het programma kent twee vormen. Het individuele programma, gericht op de ontwikkeling op de eigen school. En het collectieve programma, gericht op de ontwikkeling van alle scholen in een gemeente. Het programma wordt uitgevoerd door Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers.

Het individuele programma

Elke school formuleert een eigen specifiek doel. De ene school wil beter worden in het verbinden van cultuureducatie met andere vakken, de andere school wil focussen op talentontwikkeling. Er zijn ook scholen die binnen het kader van hun schoolbestuur (Trinamiek) gemeenschappelijke doelstellingen formuleren. Een schoolbegeleider helpt je school dit doel te bereiken.

Een aantal activiteiten vindt gemeenschappelijk plaats voor groepen scholen. Deze activiteiten worden georganiseerd door Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers. Alle scholen vergroten het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten en verrijken hun onderwijs door samen te werken met de lokale culturele omgeving.

Deelnemende scholen CMK 2017-2020

 

Wat levert het op?

Scholen die deelnemen aan het individuele programma leren hoe zij het creatieve vermogen van leerkrachten en leerlingen en de relatie tussen de school en de culturele omgeving kunnen verbeteren. Deze hoofddoelen zijn:

 • Cultuur in het hart van het onderwijs

  Er zijn scholen die cultuureducatie willen verbinden met andere vakken zoals wereldoriëntatie, rekenen en taal. Dramalessen kunnen een ideaal instrument zijn om de  woordenschat van kinderen te vergroten. et filmpje geeft een beeld van wat dat de school oplevert en hoe het werkt. Zie je voor jouw school mogelijkheden? Neem contact op met Angelique Groen angelique.groen@kunstcentraal.nl.

 • Scholen in talenten

  De ene leerkracht geeft graag dansles, de ander zingt of werkt graag beeldend. Elke leerkracht heeft zijn eigen talent! Zoals ook elke leerling zijn of haar eigen talent heeft. Wij helpen scholen de talenten van leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen. Leerkrachten specialiseren zich in een van de kunstdisciplines en dat doet iets met de kracht van het hele team. Dit filmpje brengt in beeld hoe leerkrachten dit ervaren en waar zij van dromen. Meer weten? Neem contact op met Linda de Roos via linda.de.roos@kunstcentraal.nl.

 • Trinamiek

  Trinamiek is een schoolbestuur voor 24 scholen in diverse gemeenten. Het bestuur wil centraal voor al haar scholen investeren op talentontwikkeling. Om recht te doen aan de individuele profielen van de scholen, ontwikkelen wij een programma per school. Activiteiten die overkoepelend kunnen, organiseren we voor het hele schoolbestuur. Aanspreekpunt is Jos Bol, jos.bol@kunstcentraal.nl.

  Fotograaf: Remke Spijkers, Het Filiaal theatermakers

 

 

Collectief programma

In 9 gemeenten ontwikkelen lokale culturele partijen voor alle scholen in hun gemeente een collectief programma. Dit filmpje geeft een indruk van het collectieve programma in Soest.

 

Hoe betaal je het verdiepingsprogramma?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt sinds 2013 extra geld beschikbaar voor cultuureducatie met kwaliteit. Scholen investeren uren en € 2,00 per leerling.