Over Kunst Centraal

Kunst Centraal verbindt het onderwijs en het culturele veld. Via het Kunstmenu krijgen professionele kunstenaars de kans te spelen voor alle kinderen, ook kinderen die van huis uit niet met cultuur in aanraking komen. Het Cultuurprogramma geeft daarnaast ook lokale instellingen en amateur kunstenaars de kans hun passie op hun stadsgenoten over te brengen.