Cultuureducatie verder versterkt

Maar liefst 60 scholen in Utrecht hebben de kans leerlingen meer verdieping te geven op het gebied van cultuureducatie. Provincie Utrecht en het Rijk biedt met het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ leerlingen van de basisschool de kans in aanraking te…

Lees meer

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vanaf 14 augustus 2012 de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vastgesteld. Het doel van deze regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in samenwerking met gemeenten en provincies. Hiertoe stelt het Fonds subsidies beschikbaar voor…

Lees meer