Bijeenkomst 21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit, samenwerken, verbanden leggen, kortom: 21e-eeuwse vaardigheden. Je hebt ze nodig in de toekomst en daarom willen scholen ze bij leerlingen ontwikkelen. Cultuureducatie kan daarbij helpen. Kunst Centraal en UCK organiseren een inspiratiebijeenkomst waarin je een beeld krijgt van de mogelijkheden.

Lees meer