Bijeenkomst publieksbegeleiders

Zonder publieksbegeleiders zou Kunst Centraal de activiteiten van het Kunstmenu en/of Cultuurprogramma niet kunnen realiseren. Jouw rol is essentieel om alles op rolletjes te laten verlopen. Om dit makkelijker te maken, organiseren we op dinsdag 7 juni een bijeenkomst voor…

Lees meer

Be the expert

Van veel cultuurcoördinatoren horen wij dat zij voeding en inspiratie zoeken. Het moment om even stil te staan bij wat je wilt bereiken, waar je nu staat en hoe je het aanpakt komt niet vanzelf! Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle cultuurcoördinatoren die behoefte hebben aan inspiratie en uitwisseling.

Lees meer

Leernetwerk muziek

Wil je meer en beter muziekonderwijs op uw school? Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om te investeren in muziekonderwijs. Kunst Centraal richt voor scholen en hun partners die deelnemen aan de regeling een leernetwerk op.

Lees meer

Utrechts College Cultuuronderwijs

Hoe ga je om met schoolklassen? Voor het succes van een educatieprogramma is het van groot belang hoe je als cultuuraanbieder de kinderen begeleidt. Op donderdag 10 maart start de reeks modules die hierop inzoomt.

Lees meer