Cultuureducatie in het NPO

Cultuureducatie is in de Menukaart opgenomen als interventie voor sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling. Je kunnen en durven uiten, openstaan voor het onverwachte en voor de ander, samen experimenteren in een kunstdiscipline of toewerken naar een presentatie: het zijn activiteiten die een grote positieve invloed kunnen hebben op het welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Cultuureducatie als middel

Kunstvakken zorgen voor betekenisvol onderwijs en ondersteunen het leerproces. Cultuureducatie kan een positieve invloed hebben op taalontwikkeling: drama, muziek, VTS en alle vormen van reflectie zijn effectief voor het vergroten van woordenschat en het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid. Ook zorgt integratie van cultuureducatie met andere vakken voor een grotere intrinsieke motivatie om te leren en inspiratie om ook buiten de klas te zoeken naar mogelijkheden om te leren.

Cultuureducatie als interventie

Scholen maken een schoolscan waarmee ze bepalen welke leerlingen op welke gebieden een vertraging hebben opgelopen. Vervolgens stellen ze de doelen vast voor de inzet van de NPO-middelen en kiezen ze interventies. Kunst Centraal adviseert scholen bij het opnemen van cultuureducatie in het plan en bij de inzet van vakdocenten. Ook kan Kunst Centraal met extra middelen uit het NPO het CMK-programma voor scholen verrijken door meer activiteiten of het inzetten van vakdocenten om het team te ondersteunen.

Wat is de rol van de gemeente?

Gemeenten krijgen extra geld om in samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en andere partijen, activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak. Deze NPO-aanpak kan aansluiten bij de Lokale Educatieve Agenda, bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en bij gemeentelijk beleid op het gebied van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Meer info

vng.nl