Podium Digitaal

Kunst Centraal krijgt geld van het Cultuur Innovatiefonds voor het begeleidingstraject Podium Digitaal. Met Podium Digitaal helpen we jonge Utrechtse kunstenaars hun werk en makerschap online geschikt te maken voor het basisonderwijs. Hiermee ontstaat persoonlijke, interactieve digitale kunsteducatie die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en past bij de wensen en behoeften van basisscholen. Podium Digitaal start in januari 2022.

Hoe zorg je voor een goede vervanging van een live kunstles?

Vanaf het moment dat er geen fysieke (gast)lessen meer mogelijk waren op school, bood Kunst Centraal het online platform Creatief Digitaal aan aan basisscholen. Hierop staan korte, inspirerende lessen in filmvorm van diverse kunstenaars. Deze filmpjes geven een kijkje in het maakproces en op het kunstenaarschap. Ze stimuleren leerlingen om zelf aan de slag te gaan en te creëren. Leerkrachten maken voor hun (thuis)onderwijs veelvuldig gebruik van dit platform, waarop regelmatig nieuwe content wordt geplaatst.

Al snel signaleerden we dat veel kunstenaars de vaardigheden en faciliteiten missen om hun werk digitaal toegankelijk te maken, zodanig dat het een goede vervanging is voor een live kunstles. Met dit begeleidingstraject helpen we kunstenaars zich te ontwikkelen op het digitale vlak en daarmee zorgen we ervoor dat de content op Creatief Digitaal aansprekend en inspirerend blijft. Creatief Digitaal zal na de coronacrisis blijven bestaan, omdat het een waardevolle aanvulling is op onze fysieke programma’s.

Inhoud begeleidingstraject

Tijdens het begeleidingstraject volgen twaalf kunstenaars vier workshops rond de volgende onderwerpen:

  • Hoe maak je geslaagd digitaal lesmateriaal? & Didactische en pedagogische vaardigheden
  • De techniek van het filmen en monteren
  • 360 graden film en ThingLink
  • Welke online tools kun je inzetten bij welke kunstdiscipline? Hoe waarborg je interactie binnen een beveiligde leeromgeving?

Naast het lerend netwerk is er een individueel traject. De resultaten, digitale lessen, worden geplaatst op het platform Creatief Digitaal.

Meer info

Hinke Breimer, projectleider: hbreimer@kunstcentraal.nl