Steunmaatregelen voor Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht

Culturele instellingen in de provincie Utrecht, die als gevolg van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen voor de tweede keer een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het provinciale steunpakket. Er zijn drie onderdelen waarvoor steun kan worden aangevraagd; geleden schade, doorstart & herstel en innovatie. Hiervoor heeft de provincie nog ongeveer 2,5 miljoen beschikbaar van de oorspronkelijke 6 miljoen euro.

Geleden schade

Instellingen die een subsidierelatie met de provincie hebben worden gesteund in de geleden schade of het dekken van risico’s in de programmering. Voorbeelden hiervan zijn Kasteelmusea en Festivals. Instellingen zonder subsidierelatie met de provincie kunnen hiervoor terecht bij hun eigen gemeente.

Doorstart en Herstel

Het is belangrijk dat de culturele sector weer aan de slag kan en dat er weer voorstellingen gemaakt worden. Om dit te bevorderen, komen podiumorganisaties met een regionale functie in aanmerking voor een programmeringssubsidie. Aanvragen kunnen vanaf 18 mei worden ingediend via het subsidieloket. Voor deze regeling is een bedrag van €600.000 beschikbaar. Als het subsidieplafond is bereikt wordt de regeling gesloten. Instellingen uit de gemeenten Utrecht en Amersfoort komen niet in aanmerking. Zij kunnen voor steun terecht bij hun eigen gemeenten.

Innovatie

Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht biedt financiering voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. Vanwege het grote aantal aanvragen vorig jaar, is besloten hier een vervolg aan te geven. In het najaar van 2021 kunnen instellingen een aanvraag indienen.

Meer info

Het steunpakket kent een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Hiervan zijn in de eerste fase (2020) ruim 100 instellingen geholpen in de provincie Utrecht, voor een totaal bedrag van ongeveer 3,2 miljoen. Onlangs is de Overbruggingsregeling opnieuw opgengesteld, waardoor nog eens 18 extra instellingen een bijdrage van 415.000 euro ontvangen. Onder meer een aantal Bunschoter botters, Theater Lampegiet uit Veenendaal en Streekmuseum Vredegoed uit Stichtse Vecht kunnen rekenen op een bijdrage uit deze regeling.

Mail cultuur@provincie-utrecht.nl voor vragen of meer info.