Goed cultuuronderwijs voor alle leerlingen uit Stichtse Vecht!

Met cultuur- en erfgoededucatie zorgt het onderwijs ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, innovatieve en betrokken burgers. Daarom tekenden wethouder Cultuur Jeroen Willem Klomps, de directies van 33 basisscholen in Stichtse Vecht, Kunst Centraal, Leerorkest Stichtse Vecht en de Cultuurmakelaar Stichtse Vecht het Convenant Cultuureducatie 2021-2024.

Continuïteit gewaarborgd

Met het tekenen van het convenant voor de komende drie schooljaren, wordt continuïteit voor cultuureducatie gegarandeerd. De partijen leggen vast dat goed cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Stichtse Vecht, ongeacht hun achtergrond of beperking, een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Met dit convenant slaat men de handen ineen voor kwalitatieve cultuureducatie in de breedte, met de komende jaren extra aandacht voor de plek van muziekonderwijs in het curriculum van het onderwijs.

Programma’s

Er zijn verschillende programma’s die hieraan bijdragen. Deze worden ontwikkeld en uitgevoerd door Kunst Centraal en Leerorkest Stichtse Vecht.

  • De collectieve programma’s Kunstmenu en Cultuurprogramma, georganiseerd door Kunst Centraal, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, laten kinderen jaarlijks kennismaken met professionele kunst en hun eigen culturele omgeving.
  • Cultuureducatie met Kwaliteit is een programma dat in Stichtse Vecht wordt georganiseerd door Leerorkest Stichtse Vecht om scholen enthousiast te maken voor muziek op school.
  • Verdieping Muziekonderwijs: In dit programma stimuleert Leerorkest Stichtse Vecht scholen om structureel meer aandacht aan muziek te besteden, onder andere door inzet van vakdocenten en coaches.

De programma’s worden in nauw overleg met het onderwijs ontwikkeld. Er wordt ruimte geboden aan zowel professionele als amateurkunstenaars en instellingen én aan lokale partners.