ICC-cursus dit jaar gratis!

Wat houdt het in om de cultuurcoördinator van een school te zijn? Hoe breng je je eigen passie en plezier op je collega’s over? Deze cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om je rol optimaal vorm te geven. Komend schooljaar kun je deze cursus gratis bij ons volgen.

Wat houdt de cursus in?

In acht bijeenkomsten:

  • Zet je op een rijtje wat jullie al doen.
  • Bedenk je met je collega’s wat jullie nog willen ontwikkelen.
  •  Schrijf je een visie op cultuuronderwijs.
  • Ontdek je wat creatieve kracht is en hoe je die verder kan ontwikkelen.
  • Ontdek je welke rollen en competenties je als ICC’er nodig hebt, onderzoek je in welke je al bedreven bent en waar je je nog verder in wilt ontwikkelen.
  • Maak je een plan hoe jullie je wensen stapsgewijs werkelijkheid kunnen laten worden.
  • Kijk je welke rol de culturele omgeving van de school voor jullie onderwijs kan betekenen.

We bespreken hoe je werkt aan draagvlak bij het team. We verschaffen je tools. En we praten je bij over recente ontwikkelingen in de cultuureducatie zoals bijvoorbeeld Cultuur in de spiegel, het creatief proces en 21e eeuwse vaardigheden. Als je de ICC-cursus hebt afgerond, ontvang je een landelijk certificaat. Je hebt bovendien recht op 50 punten voor het Lerarenregister.

Data en tijden

De ICC-cursus vindt plaats op de woensdagmiddag van 14:45 – 17:30 uur. Deze bijeenkomsten zijn op de volgende data: 3 november, 8 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei en 15 juni.

Kosten

Kunst Centraal biedt de ICC-cursus t.w.v. €600,- dit jaar kosteloos aan voor alle leerkrachten in de provincie Utrecht (uitgezonderd stad Utrecht/Amersfoort). Voorwaarde hiervoor is dat de cursus volledig wordt gevolgd en succesvol wordt afgerond.

Met meer collega’s deelnemen is ook mogelijk. De cursus staat ook open voor geïnteresseerden buiten de provincie en stad Utrecht/Amersfoort. Informeer in dat geval naar de kosten.

Meer info en inschrijven

Stuur een mailtje naar angelique.groen@kunstcentraal.nl. Schrijf je in vóór 1 oktober 2021.

Flyer ICC-cursus