Er gaan activiteiten dóór!

Zoals we eerder communiceerden zijn de activiteiten die gepland stonden tot 1 maart geannuleerd. Gezien de onzekerheden voor de periode erna, annuleren we de meeste activiteiten tot 2 april. Het gaat dan om activiteiten waarbij vakdocenten naar uw school zouden komen en de bezoeken aan culturele instellingen (zoals o.a. theater- en museumbezoeken). Er gaan ook activiteiten wél door. Is je niet duidelijk welke? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw gemeente.

 

Gelukkig gaan er ook zeker dingen door die passend zijn binnen de maatregelen die er gelden:

  • Zelfstandige projecten in de klas gaan door: Het gaat om projecten waar geen vakdocent bij betrokken is. Kunst Centraal zorgt dat de benodigde materialen bijtijds worden geleverd op uw school zodat het project volgens oorspronkelijk schema door kan gaan.
  • Vakdocenten via het digibord: De geplande lessen die zich lenen voor een digitale variant gaan door volgens oorspronkelijk schema. Als dat van toepassing is voor uw school, dan krijgt u daar bericht over.
  • Nieuw materiaal op Creatief Digitaal: Het zijn korte educatieve opdrachten die de leerkracht kan inzetten ten behoeve van cultuureducatie. Er is geen voorbereiding vereist, we willen het laagdrempelig houden zodat het haalbaar is juist in deze tijd.

We houden de mogelijkheden steeds in de gaten en hopen dat met een goede afstemming we de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden. Als u een specifieke wens of behoefte heeft, dan horen we dat graag en bespreken hoe we dat kunnen faciliteren. U kunt daarvoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Kunst Centraal.