Trinamiek gaat door!

Scholenstichting Trinamiek heeft de afgelopen periode met al haar scholen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) deelgenomen. In de derde periode CMK gaat Trinamiek door met 20 scholen! Met CMK kunnen scholen cultuureducatie verbinden aan schoolontwikkeling. Cultuureducatie wordt integraal onderdeel van de lessen op de school.

 

Trinamiek is een schoolbestuur voor 24 scholen in diverse gemeenten. Het bestuur wil centraal voor haar scholen investeren op talentontwikkeling.

Meer info

Lees meer over Cultuureducatie met Kwaliteit. Negen gemeenten nemen met alle scholen collectief deel aan CMK. Daarnaast kunnen scholen zich ook individueel aanmelden.

Schooljaar 2020-2021 is een koppeljaar. In 2021 begint de derde periode CMK en kunnen nieuwe scholen instromen. Wil je met jouw school ook deelnemen aan CMK, of wil je meer info? Neem dan contact op met Hilde van Tol: hilde.van.tol@kunstcentraal.nl