Terugblik: vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

In ‘Kijk eens wat er kan’ blikken het LKCA, het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie terug op de afgelopen vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit. De publicatie staat bomvol met ervaringen en mooie voorbeelden. Kunst Centraal heeft hier een bijdrage aan geleverd met een verhaal over de Agnesschool uit IJsselstein.

Unieke formule

De Agnesschool is een van de 24 scholen van Scholenstichting Trinamiek. De afgelopen periode heeft Trinamiek met alle scholen deelgenomen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze formule is uniek in Nederland. Trinamiek bestuurder René van Harten: “Cultuureducatie past bij de kernthema’s die wij als bestuur hebben geformuleerd: boeiend onderwijs, pedagogisch tact en samen.”

Terug- én vooruitblik

Alle verhalen bij elkaar laten zien hoe breed en belangrijk het landelijke programma CmK is. Waar de eerste periode zich vooral kenmerkte door de zoektocht naar samenwerking tussen onderwijs en culturele omgeving en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, laat de tweede periode zien dat penvoerders, scholen en culturele instellingen elkaar al beter kennen. In de derde periode zal borging en het vergroten van het bereik centraal staan.

Meer info

Kijk eens wat er kan

Ook deelnemen?

In 2021 begint de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen kunnen zich individueel aanmelden voor dit programma. Heb je interesse? Neem dan contact op met Hilde van Tol: hilde.van.tol@kunstcentraal.nl.