Groen licht voor extra cultuureducatie in basisonderwijs

Voor de 377 basisscholen in de provincie Utrecht is de komende vier jaar jaarlijks ruim € 1.200.000,- subsidie beschikbaar voor het versterken van hun cultuureducatie. De provincie Utrecht en negen gemeenten doen een investering in het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dit geld wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie verdubbeld. Met dit budget kunnen leerkrachten de creatieve ontwikkeling van hun leerlingen een boost geven.

Kansen voor cultuureducatie

“Een ambitieus en gedegen plan”, noemt het Fonds voor Cultuurparticipatie de invulling die Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht met negen culturele instellingen en Het Filiaal theatermakers geven aan de derde periode ‘Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma is een verdieping op het basisprogramma voor cultuureducatie. Via het basisprogramma beleven leerlingen in de provincie Utrecht jaarlijks professionele kunst en cultuur in hun lokale culturele omgeving. ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ biedt scholen en gemeenten ook de kans om individuele doelen op het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken. Scholen verankeren cultuureducatie in hun beleid en curriculum, werken intensiever met culturele instellingen, vergroten de deskundigheid van leerkrachten en verbinden cultuureducatie met andere vakken of leergebieden, zoals  taal, wereldoriëntatie, techniek en burgerschap.

De provincie Utrecht subsidieert niet alleen het basisprogramma, maar ook ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dat doet de provincie om gelijke kansen voor alle kinderen te ondersteunen. Cultuureducatie is daarbij onmisbaar. Leerlingen ontwikkelen de 21e eeuwse vaardigheden, die ze nodig hebben om problemen op te lossen en hun plek in te nemen in de maatschappij.

Lokale ambities

In samenspraak met Kunst Centraal hebben in het kader van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ negen grotere gemeenten met alle scholen in de gemeente hun lokale ambities geformuleerd. Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Educatie aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO in Woerden legden hun oor te luisteren bij de scholen in hun gemeente en sluiten daar met een gedegen en ambitieus programma op maat bij aan. Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers bieden daarnaast de scholen in alle overige gemeenten de kans om hun cultuureducatie te versterken.