Cultuureducatie zeker gesteld in Nieuwegein!

Schoolbesturen, de gemeente, DE KOM en Kunst Centraal hebben een convenant getekend om de komende drie jaar geld uit te trekken voor cultuureducatie op alle basisscholen in Nieuwegein.

Met kunst-, cultuur-, en erfgoededucatie (cultuureducatie) wordt in het primair onderwijs de basis gelegd voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en innovatieve burgers. Het is dus belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, goed cultuuronderwijs krijgen. In Nieuwegein is dat de komende drie jaar geborgd door dit convenant en wordt geboden middels drie programma’s: het Kunstmenu, het Cultuurprogramma en Cultuureducatie met Kwaliteit.

Om dit goede nieuws vast te leggen is vlogster Sanne Heymann op pad geweest om namens alle Nieuwegeinse basisschoolkinderen handtekeningen op dit convenant te verzamelen!