Lid raad van toezicht gezocht (onbezoldigd)

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden in juni 2021 is Kunst Centraal op zoek maar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met professionele expertise en een netwerk in het onderwijs. (onbezoldigd)

Kunst Centraal

Als partnerinstelling van de Provincie Utrecht adviseert Kunst Centraal scholen en gemeenten over cultuureducatie en bieden we programma’s en producten aan. Kunst Centraal is verantwoordelijk voor een optimaal bereik van cultuureducatie in de provincie Utrecht, met uitzondering van de steden Utrecht en Amersfoort in geval van het primair onderwijs. Kunst Centraal versterkt met deze dienstverlening de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs.

Raad van Toezicht van Kunst Centraal

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en in teamverband als klankbord voor de bestuurder. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie. We verwachten interesse in relevante in- en externe ontwikkelingen in ons werkveld. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Profiel van de leden van de Raad van Toezicht

Wij zoeken iemand die:

 • Affiniteit heeft met de missie en positionering van Kunst Centraal;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling toont;
 • Een brede maatschappelijke en culturele belangstelling heeft;
 • Een helikopterview en analytisch vermogen heeft;
 • Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kunst Centraal stellen;
 • Kan beoordelen en toetsen met relatief beperkte informatie;
 • Een juist evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude heeft om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • In staat is het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
 • Werkzaam en/of woonachtig is in of rond de provincie Utrecht;
 • Bijdraagt aan de diversiteit en inclusie in de Raad.
Aanvullend profiel voor de vacante positie:
 • Professionele expertise heeft in het onderwijs en een netwerk in dit werkveld

Achtergrondinformatie over de organisatie is te vinden op onze website: www.kunstcentraal.nl/over-kunst-centraal/organisatie.

Procedure

Stuur uw motivatie en cv vóór 6 februari 2021 naar Floor Sax: managementassistent@kunstcentraal.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Barbara Wittebol. Dit kan via de mail, bwittebol@kunstcentraal.nl, of telefonisch via 06-10979402. De aanstelling zal formeel op 1 juni 2021 ingaan. Ten behoeve van een warme overdracht hechten we belang aan betrokkenheid vanaf medio april/mei 2021.