Aankondiging subsidieregeling Schoolkracht

In de tweede helft van november wordt de nieuwe regeling Schoolkracht opengesteld. Daarmee kunnen scholen in po, vo en so budget (maximaal € 30.000,-) aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling.

 

Impuls

Veel schoolleiders en leraren hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen goed van de grond te krijgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe vraag je aan?

Een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid en;
  • digitalisering.

De plannen kunnen worden ingediend tot en met 8 januari 2021. Bij overintekening wordt geloot. Begin maart heeft de aanvrager dan zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Meer info

Dit is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en  LerarenOntwikkelFonds (LOF).

www.dus-i.nl/subsidies
https://avs.nl