Filmeducatie in de klas

Wil jij meer met filmeducatie in jouw klas? Of ben jij een aanbieder van filmeducatie en zoek je meer aansluiting bij het onderwijs? Dan is er goed nieuws. Het Ministerie van OC&W investeert de komende jaren extra in filmeducatie. Er zijn in pilotjaar 2020 zes regionale filmhubs opgericht. Kunst Centraal werkt samen met Filmhub Midden.

Wat doet de Filmhub?

Filmhub Midden is een netwerkorganisatie, voor én met scholen, filmtheaters, filmfestivals, cultuurbemiddelaars en filmdocenten in Flevoland en Utrecht. Filmhub Midden inventariseert het huidige filmeducatieve aanbod in de regio. Ook werkt ze aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en uitwisseling en verbinden vraag en aanbod. De Filmhub inspireert docenten om aan de slag te gaan met film in de klas, adviseert en traint leraren en steunt aanbieders in de regio met hun filmeducatieve programma’s.

Waarom is filmeducatie belangrijk?

Bewegend beeld is in onze huidige cultuur overal en altijd aanwezig. Op een klein scherm of een groot scherm; door film leren we de wereld en onszelf kennen en ontwikkelen we onze creativiteit en talenten. De gemedialiseerde samenleving vergt daarnaast dat wij allen anders, creatiever, bewuster en kritischer kunnen omgaan met film en beeldtaal. Door filmeducatie leren kinderen en jongeren de taal van film ‘lezen’, ‘schrijven’ en begrijpen. Filmhub Midden wil film verankeren in het onderwijs en streeft ernaar dat alle leerlingen film en bewegend beeld leren beschouwen, er bewust naar kijken, film kunnen duiden én creatief zelf kunnen maken.

Wie kan bij de Filmhub terecht?

Filmhub Midden is er voor alle leerkrachten en docenten uit het po en vo in Flevoland en Utrecht. En voor alle aanbieders van filmeducatie in de regio.

Meer info

Op de website van Filmhub Midden vind je onder andere een overzicht van alle activiteiten. Filmhub Midden werkt nauw samen met regionale kernpartners De Lieve Vrouw, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Kunst Centraal, Nederlands Film Festival en Hoogt on Tour.