Cultuurdebat ‘Zet Cultuur op de Agenda’

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Welke ambities hebben politieke partijen voor cultuureducatie en -participatie? Volg het Cultuurdebat op 12 november om 10:00 uur.

Programma

In drie rondes gaan politici van onder andere ChristenUnie, D66, Groenlinks, PvdD en VVD met elkaar in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).

Ronde 1: Diversiteit en inclusie

Wat is er voor nodig om iedereen toegang te geven tot cultuureducatie en –participatie, ongeacht (etnische) achtergrond, economische situatie, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking? En heeft dit prioriteit?

Ronde 2: Maatschappelijke opgaven

Hoe kunnen cultuureducatie en –participatie bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals snelle technologische vooruitgang, energietransitie, klimaatverandering en druk op de zorg?

Ronde 3: Gelijke kansen

De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en –participatie is in Nederland nog steeds mede- afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo) Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid?

Volgen

Volg het debat op 12 november online via www.lkca.nl/livestream  van 10:00 uur – 11:15 uur. (livestream is beschikbaar om 10:00 uur.)

Meer info

Dit debat is onderdeel van ‘Zet Cultuur op de Agenda’. Daarmee stimuleert LKCA de vernieuwing van het beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het debat en de overige activiteiten leiden begin volgend jaar tot een breed gedragen handreiking aan de politiek.

Bekijk hier alle activiteiten van ‘Zet Cultuur op de Agenda’.

Het Cultuurdebat wordt georganiseerd door het LKCA, Kunsten ’92, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Boekmanstichting.