Meewerken aan het landelijk Curriculum?

Leerkrachten gezocht! Wil jij er een bijdrage aan leveren om leerlingen met goed onderwijs te kunnen blijven voorbereiden op de toekomst? Schrijf je dan nu in, om samen met andere leraren, lerarenopleiders, (curriculum)experts en scholen verder te werken aan de herziening van het landelijk curriculum. Wat levert het jou op? Dat zie je in het onderstaande filmpje.

Het traject

In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen de bouwstenen op. Daar gaat een wetenschappelijke curriculumcommissie zich nu eerst over buigen. In januari start de volgende stap. Teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO gaan in één jaar de bouwstenen verder ontwikkelen tot conceptkerndoelen. De teams gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Daarna proberen scholen de conceptkerndoelen uit.

Herziening van het landelijk curriculum. Waarom?

Het herziene curriculum moet straks zorgen voor minder overladenheid en moet de samenhang tussen leergebieden en vakken stimuleren. Op deze manier komt er meer richting en ruimte voor scholen en leraren om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Met als doel om leerlingen beter toe te rusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij.

Wat ga je doen?

De teams gaan per leergebied aan de slag met de ontwikkeling van de conceptkerndoelen. In verschillende werksessies werk je met je team aan een tussenproduct. Daarvoor lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen vakgebied, geef je gerichte feedback, adviseer je over de vervolgstappen voor doorontwikkeling en formuleer je vragen voor de (SLO-)experts, externe betrokkenen en voor consultatiebijeenkomsten.

Leergebieden

Praktische info

  • In januari 2021 starten de teams met een startbijeenkomst. Daarna zijn er 7 kerndoelensessies.
  • Om mee te kunnen doen, is een aanstelling voor tenminste 0,4 fte als leraar vereist.
  • Per week zul je gemiddeld ongeveer 10 uur investeren in Curriculum.nu.
  • De school waar je werkt ontvangt een vergoeding voor het aantal uur dat je werkt aan het curriculum.
  • Aanmelden kan tot uiterlijk 29 oktober.
  •  Meer info: www.curriculum.nu