Provincie Utrecht steunt de cultuur- en erfgoedsector

Culturele instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen komen in aanmerking voor de Overbruggingsregeling van de provincie Utrecht. Zij kunnen van 7 tot 22 oktober 2020 een aanvraag indienen. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan het in stand houden van de culturele infrastructuur.

 

De regeling

Met de Overbruggingsregeling worden instellingen geholpen die in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het sluiten van hun deuren of dat ze minder bezoekers konden ontvangen.

Er kan een bedrag worden aangevraagd van maximaal €200.000 per instelling. Daarbij compenseert de provincie maximaal 75% van het schadebedrag, waarmee instellingen worden gestimuleerd om ook een beroep te doen op gemeenten, fondsen of andere financiers.

Steunpakket

De Overbruggingsregeling is één van de vier regelingen in het steunpakket waar instellingen een aanvraag voor kunnen indienen. Het totale steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro en is bedoeld om samen met andere partners de eerste financiële klappen bij de regionale cultuur- en erfgoedsector op te vangen.

Meer info

De subsidie kan aangevraagd worden via het subsidieloket van de provincie Utrecht. Instellingen kunnen gezien de korte aanvraagperiode hun aanvraag voorbereiden door de uitvoeringsverordening met de criteria van de overbruggingsregeling te bekijken.

Vragen over deze regeling kun je mailen naar cultuur@provincie-utrecht.nl.