Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

 

 

 

Inhalen leer- en ontwikkelachterstanden

Scholen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Deze programma’s zijn bedoeld voor kinderen, leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het coronavirus. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie.

Meer info en aanvragen

De programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij. Aanvragen voor het tweede tijdvak kan tot 18 september.

www.dus-i.nl/subsidies/inhaal–en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs