Voorlichting post-hbo Cultuurbegeleider

In het najaar van 2020 start voor de zesde keer de Post HBO opleiding Cultuurbegeleider bij de Marnix academie. Je volledige studiekosten, studiemateriaal én 72 uur vervanging worden via een subsidieregeling vergoed. Kunst Centraal verzorgt enkele trainingsdagen binnen de opleiding.

In de Post HBO opleiding wordt theorie gekoppeld aan praktijk. Na de opleiding ben je beter in staat om cultuuronderwijs op je school te formuleren en samen met directie en team vorm te geven. Deelnemers krijgen inhoudelijke kennis, kunnen een leerlijn cultuureducatie ontwikkelen en uitvoeren en collega’s hierin begeleiden. De opleiding sluit af met een diploma dat kan leiden tot een LB-status. Het is een mooie kans voor een cultuurcoördinator om de taak verder te professionaliseren.

Subsidieregeling

Een subsidieregeling dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. Het volledige cursusgeld, de literatuur tot maximaal € 175,-, reiskosten tot maximaal € 300,- en vervangingskosten voor maximaal 72 uur worden vergoed. Scholen kunnen subsidie aanvragen via DUO. Als je als individuele leerkracht aanvraagt heb je geen recht op de vervangingsuren. Het is dus voordeliger om het via de school te doen.

ICC-certificaat

Een van de voorwaarden voor subsidie is een officiële toelating tot de opleiding. Deze toelating krijg je als je een ICC-certificaat bezit. Dit kun je halen via Kunst Centraal die de ICC-cursus aanbiedt. Heb je gen ICC-certificaat dan kun je een assessment aanvragen. Er wordt dan gekeken naar je vooropleiding en ervaring. Het assessment vraag je aan bij de Marnix Academie.

Voorlichting

Op 15 september 2020 van 15:30 uur – 17:00 uur is er een informatiebijeenkomst bij de Marnix Academie. Twee alumni lichten hun onderzoek toe en worden daarna geïnterviewd over hun rol als Cultuurbegeleider en het verschil met interne cultuurcoördinator.  Meer informatie en inschrijving vind je op de website van de Marnix Academie.

Benieuwd naar de zeven redenen om deze opleiding te volgen? Bekijk de animatie van het LKCA.