Cultuur voor iedereen

Op zaterdagavond 13 juni om 19.30 uur lanceert minister Ingrid van Engelshoven het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24 tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’. Onderdeel van het programma is de meerjarige subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze regeling stimuleert de samenwerking tussen het sociale en culturele domein, zodat verschillende groepen actief kunnen deelnemen aan culturele- en kunstzinnige activiteiten.


Gelijke kansen

Met dit meerjarige programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. Culturele en sociale organisaties zullen aangemoedigd worden om samen te werken en verschillende groepen actief te betrekken bij culturele- en kunstzinnige activiteiten. Benieuwd hoe dit de komende jaren gestimuleerd gaat worden? Bekijk zaterdag de talkshow.

Talkshow Cultuur voor Iedereen

Presentatrice Lucille Werner verwelkomt de minister en enkele gasten. De uitzending staat in het teken van het vieren en tonen van inclusieve cultuurparticipatie. Aan tafel schuiven:

  • Lonneke van Heugten, organisator Festival KUUB / Studio KUUB. Zij vertelt over hoe zij cultuurdeelname stimuleren en zichtbaar maken.
  • Rapper Raymon Strijbis. Hij vertelt wat cultuurmaken voor hem betekent.
  • Artistiek leidster Dans + Isis Geurts over hoe zij zich inzet om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.

Gouden C

In het programma reikt de minister de Gouden C uit. Deze jaarlijkse prijs gaat naar een door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd project uit 2019, dat je ‘mee moet maken’. Een van de genomineerden is het project Aap Noot Scratch van Stichting Touwmuseum de Baanschuur uit Oudewater, één van onze samenwerkingspartners in het Cultuurprogramma. Dit project combineert erfgoededucatie met hedendaagse mediakunst, door kinderen te leren programmeren binnen het thema ‘100 jaar geleden’.

Meer info

Bekijk de talkshow Cultuur voor iedereen (zaterdag 13 juni om 19:30 uur)

Subsidieregeling Samen Cultuurmaken

Project Aap Noot Scratch