Creatieve helpdesk

Kunst Centraal opent de Creatieve helpdesk. Voor alle maatwerkvragen op het gebied van cultuureducatie: info@kunstcentraal.nl

Nieuwe omstandigheden

De coronacrisis dwingt ons allemaal om ons aan te passen aan een nieuwe situatie. Voor Kunst Centraal betekent dat een andere manier zoeken om onze dienstverlening en expertise aan te bieden. Van kunst en cultuur op school, in het theater of bij de dansschool zijn we overgestapt naar kunst en cultuur online. Op Creatief Digitaal bieden we elke week voor elke bouw nieuwe korte creatieve opdrachtjes, die makkelijk zijn in te voegen in het lesprogramma.

Maatwerkoplossingen

Maar dat is niet alles. Je aanpassen aan deze omstandigheden betekent maatwerk voor elke school. Er is niet één oplossing of product dat op alle scholen past. Daarom heeft Kunst Centraal de Creatieve helpdesk geopend. Hier kun je individuele vragen op het gebied van kunst- en cultuureducatie stellen. Je wilt bijvoorbeeld een kunstvakdocent inzetten, begeleiding bij de musical/eindfilm van groep 8, een project van Kunst Centraal, een dansdag, advies over cultuureducatie, etc.

De Creatieve helpdesk is bereikbaar via info@kunstcentraal.nl.