Voor Jong & Altijd – Cultuur- en Erfgoedbeleid provincie Utrecht

Met het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong & Altijd’ wil de provincie Utrecht bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten.

Continuïteit en financiële zekerheid

De provincie geeft met dit beleidsprogramma de komende vier jaar richting aan de cultuursector, omdat dit noodzakelijk is voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Juist in deze tijd waarin de impact van de Coronacrisis op de cultuursector groot is. “Voor onze partnerorganisaties is het belangrijk dat zij zekerheid krijgen over hun bekostiging vanaf 1 januari 2021. Verder onderzoeken we wat nodig is om de provinciale cultuur & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen worden gedaan in het programma en de middelen”, aldus gedeputeerde cultuur en erfgoed Rob van Muilekom.

Nieuwe accenten

Het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bijvoorbeeld bibliotheek- en monumentenbeleid en provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Nieuwe accenten worden gelegd op herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend en religieus erfgoed krijgen meer aandacht. Bij cultuurparticipatie en bibliotheken wordt de verbinding gelegd met het sociale domein. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zo kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen.

Samenwerking met Partners

Rob van Muilekom: “Ons cultuur- en erfgoedaanbod vormt onze identiteit en maakt onze provincie aantrekkelijk. Ik vind dat iedereen met cultuur kennis moet kunnen maken, de kans moet krijgen om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ook zorgen we voor een goede toegankelijkheid. Juist nu blijft het onze ambitie om, samen met onze partners, de culturele infrastructuur te versterken en goed voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst.”

Meer info

Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in de provinciale staten.

Link naar beleidsprogramma ‘Voor Jong & Altijd’