Een stevige plek voor kunst en cultuur op vo scholen

De Regeling Versterking Cultuureducatie is gewijzigd. Sinds begin van dit jaar mogen ook culturele partijen een aanvraag indienen. Dit project moet dan wel samen met een school (of meerdere scholen) worden ontwikkeld en uitgevoerd. En het bedrag waarvoor aangevraagd kan worden is verhoogd, het gaat nu om projecten van €10.000,- tot €100.000,-.

Regeling Versterking Cultuureducatie: een stevige plek voor kunst en cultuur op school.

Scholen die een goed idee voor een project hebben, kunnen samen met een culturele partij (denk aan een kunstencentrum, theatergroep of filmhuis) een aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling is dé kans om leerlingen onvergetelijke ervaringen mee te geven.

Wat doet de VMBO Matchmaker?

De VMBO Matchmaker helpt scholen bij het doen een kansrijke aanvraag. We hebben een groot netwerk en kunnen goede matches maken tussen scholen en culturele partijen.

Wat kan de gemeente doen?

Gemeenten kunnen projecten ondersteunen met een financiële bijdrage. Door het matchingsprincipe wordt dat bedrag verdubbeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Wij vinden het belangrijk dat ook cultuurcoaches en cultuurambtenaren goed geïnformeerd zijn over de regeling. Daarom sturen we op verzoek een informatiemap op of komen we langs om er meer over te vertellen. Neem hiervoor contact op met Irene de Jong of Mariska de Wit vmbomatchmaker@kunstcentraal.nl.

Laatste kans

Er kan nog subsidie aangevraagd worden tot 30 oktober 2020. Dat lijkt nog ver weg, maar wij adviseren om dat vóór de zomervakantie te doen. Als het Fonds opmerkingen of vragen heeft, is er namelijk nog tijd om een aangepaste versie in te dienen.

Verder met het Voortgezet Onderwijs

Gedeputeerde van de provincie Utrecht Rob van Muilekom heeft Kunst Centraal gevraagd om invulling te geven aan de ambitie van de provincie om cultuureducatie in het vo/vmbo te versterken. Dit betekent dat wij komende maanden een plan gaan uitwerken waarin we samen met het onderwijs, de lokale instellingen voor kunst- en cultuureducatie (POCU), culturele aanbieders en onze partner Landschap Erfgoed Utrecht gaan kijken hoe onze rol en onze programma’s er uit kunnen gaan zien. Ons motto is ‘Versterken en Verbinden’.

Op www.vmbomatchmaker.nl staat alles over de regeling, voorbeelden van projecten, de beoordelingscriteria en praktische tips van culturele aanbieders en docenten.