Gevolgen Coronavirus onder amateurgezelschappen

Bestuurders van stichtingen en verenigingen van amateurgezelschappen en organisatoren van amateurkunstprojecten wordt verzocht om voor 22 maart een vragenlijst in te vullen over de gevolgen van het coronavirus.

Het doel is net zoals het Meldpunt Schade Coronacrisis voor leden van Cultuurconnectie om de minister te informeren, zodat ze de uitkomst mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelingen voor de cultuursector. Daarnaast verschaft het onderzoek een goed beeld van de impact die de situatie heeft in de branche. Deze vragenlijst is opgesteld op initiatief van KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12, LKCA en Cultuurconnectie.

Wilt u de vragenlijst voor amateurgezelschappen voor 22 maart invullen? Als u reeds het Cultuurconnectie-onderzoek heeft ingevuld, hoeft u het amateurkunstonderzoek niet meer in te vullen.