Nieuwe regeling voor kunst in het sociale domein

Voor partijen in het sociale domein en culturele veld is er een nieuwe subsidieregeling. Het doel van deze regeling is om samenwerking tussen beide gebieden te stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan artistieke initiatieven op het gebied van armoede, eenzaamheid of sociale integratie.

Op 15 februari gaf het Fonds voor Cultuurparticipatie tijdens een informatiebijeenkomst in TivoliVredenburg uitleg over haar nieuwe aanloopregeling. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Kunst Centraal in samenwerking met het Kunstgebouw.

Wie kan er aanvragen?

Een culturele of sociale partij kan een aanvraag indienen. Dit kan een organisatie of zelfstandige professional zijn.

De belangrijkste voorwaarden

  • Er is een samenwerking tussen het culturele en sociale domein.
  • De inhoud van het project heeft een artistiek uitgangspunt.
  • Het project neemt drempels voor actieve cultuurdeelname weg.
  • De eigen bijdrage is minimaal 20%, de maximale subsidiebijdrage is 80%.
  • De looptijd van het project is maximaal 18 maanden.
  • De aanvraag is ingediend voor 14 september 2020.

Advies van het Fonds

Schrijf op tijd een overtuigend projectplan. Zorg dat je project vernieuwend is en dat het iets toevoegt. Ook bestaande projecten kunnen aanspraak maken. Zorg dan voor een vernieuwingsslag in je project. Het Fonds behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en houdt rekening met regionale spreiding.

Aanloop naar meerjarig programma

Het Fonds voor Cultuurparticipatie hoopt via deze aanloopregeling te kunnen leren van de verschillende initiatieven. De geleerde lessen gebruikt het Fonds voor het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie, dat start in 2021. Dit programma wil iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Meer informatie

Kijk op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer informatie over deze aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden en het indienen van een aanvraag.