Monitor lokaal beleid cultuureducatie en -participatie

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een vragenlijst gemaakt om het lokale beleid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie in kaart te brengen.

Landelijke Monitor

Is er in uw gemeentelijk beleid aandacht voor cultuureducatie en/of actieve cultuurparticipatie? En zo ja, op welke manier is er op dit moment in uw gemeente politieke aandacht voor?

Het LKCA heet het initiatief genomen voor deze monitor over lokaal beleid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie, omdat een goed en representatief landelijk beeld ontbreekt. En dat is zonde. Want als we beter weten hoe het lokale beleid eruitziet, kan dit versterkt worden en kunnen gemeenten gerichter en beter ondersteund worden.

Het LKCA nodigt alle gemeentelijk beleidsambtenaren cultuur van harte uit om (voor 20 maart) de vragenlijst in te vullen over het beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in uw gemeente. Het invullen duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Ga naar de vragenlijst.

Meer info

Voor deze monitor werkt het LKCA samen met provinciale instellingen voor kunst en cultuur, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Boekmanstichting. In het najaar van 2020 rapporteert het LKCA breed over de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten zijn in publicaties niet te herleiden naar individuele gemeenten.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, het invullen van de vragenlijst of de rapportage van de resultaten, dan kunt u contact opnemen met Arna Neele (arnoneele@lkca.nl) of Josefiene Poll (josefienepoll@lkca.nl) van het LKCA.