De regeling Versterking cultuureducatie is gewijzigd!

Leerlingen op het vmbo, vso en praktijkonderwijs komen vanuit huis niet snel in een theater of museum. En ze blijven vaak wonen in de gemeente waar ze opgroeien. Daarom is het belangrijk dat ze op school hun culturele omgeving ontdekken. De regeling versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit mogelijk.

De regeling biedt kansen

Vanaf 6 januari 2020 is de regeling gewijzigd. Niet alleen scholen, maar ook culturele instellingen kunnen nu een aanvraag doen. En het subsidiebedrag is verhoogd naar maximaal €100.000,- per project.

Scholen en culturele partijen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die de culturele en creatieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De regeling maakt het mogelijk om kunst en cultuur een stevige, vaste plek te geven op school een leerlingen onvergetelijke ervaringen mee te geven. Scholen en culturele partijen ontwikkelen samen een plan, dat ze met elkaar uitvoeren. Denk aan een samenwerking met de plaatselijke muziekschool, dansgroep of museum. Of aan filmeducatie voor alle klassen. Als de culturele ontwikkeling en de creativiteit van de leerling maar centraal staat. Leren én doen dus!

Meer info

De VMBO matchmaker helpt als onafhankelijke expert bij het doen van een aanvraag. Op www.vmbomatchmaker.nl  lees je alles over de regeling en over wat de VMBO matchmaker voor je kan betekenen.