De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 uit Maarssen doen dit voorjaar het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie was ooit een unieke uitvinding om ons land met water te verdedigen. Het project is ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal met extra geld van de provincie Utrecht. Het project laat leerlingen in de gemeenten, waar de waterlinie een rol speelt, kennismaken met het verhaal en stimuleert hen op zoek te gaan naar de restanten van de waterlinie in hun eigen woonplaats.

 

Uitvinding

In de voorbereidende lessen denken de leerlingen na over vragen als: Waarom bescherm je iets? En hoe kun je het landschap gebruiken om je stad of dorp te beschermen? Ze ontdekken aan de hand van een animatie (zie hierboven) en een spel hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkte. Daarna bezoeken de leerlingen restanten van de waterlinie. In Maarssen bekijken de leerlingen met polderwachter Marcel Bleekendaal Fort Maarsseveen. Terug op school denken ze na over wat zij ervan vinden als de waterlinie de Unesco status krijgt. En ze ontwerpen zelf een slimme uitvinding om een plek in hun eigen omgeving te beschermen.

Pact van Ruijgenhoek

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste openbare bouwwerk dat Nederland ooit heeft gehad en staat op de Rijksmonumentenlijst. Het is een prachtig voorbeeld van hoe Nederlanders hun landschap inzetten om zich te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Het Pact van Ruijgenhoek, een werkgroep die tot taak heeft de geschiedenis van de waterlinie levend te houden, vroeg Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal een project te ontwikkelen voor leerlingen van het basisonderwijs. Met ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie’ wordt het verhaal doorgegeven aan de nieuwe generatie.

Cultuurprogramma

Het project maakt onderdeel uit van het Cultuurprogramma, een programma dat basisschoolleerlingen in de provincie Utrecht hun culturele omgeving laat ervaren en hen leert er betekenis aan te geven. Met Kunst Centraal organiseert Landschap Erfgoed Utrecht binnen dit programma ontmoetingen tussen kinderen en lokale kunstenaars en instellingen.

Meer info

Het lesmateriaal

Dorien Wijstma – Landschap Erfgoed Utrecht: D.Wijstma@landschaperfgoedutrecht.nl
Roos Goossens – Kunst Centraal: roos.goossens@kunstcentraal.nl