Versterking Cultuureducatie

Leerlingen op het vmbo, vso en praktijkonderwijs komen vanuit huis niet snel in een theater of museum. En ze blijven vaak wonen in de gemeente waar ze opgroeien. Daarom is het belangrijk dat ze op school hun culturele omgeving ontdekken. De regeling Versterking Cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt dit mogelijk.

TMI.Academy uit Utrecht verzorgt projectweken mediawijsheid

 

VMBO matchmaker

Als VMBO matchmaker hebben wij in de provincie Utrecht veel contact met scholen voor het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Bijna alle scholen zijn enthousiast over de subsidieregeling Versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs. Er is extra geld beschikbaar om, samen met een cultuuraanbieder kunst en cultuur een vaste plek te geven binnen het onderwijs.

Scholen hebben genoeg ideeën voor cultuurprojecten. Maar hun enthousiasme leidt niet altijd tot een aanvraag. Cultuurcoördinatoren zijn het niet gewend om subsidie aan te vragen. Het kost tijd en het is best lastig om een goed projectplan te schrijven. Daarbij gaat het om een matchingsregeling. Dat wil zeggen dat de school en de culturele partij samen minimaal de helft van de totale kosten bijdragen. Daarom denken we mee over de opzet van het plan en de begroting, het vinden van een culturele partner en hebben we nauw contact met het fonds.

Wat valt op?

Ruim twintig scholen in de provincie Utrecht zijn op dit moment bezig met een aanvraag. Er zijn twaalf aanvragen gehonoreerd. De muziekschool, filmhuis of het theater in de buurt is vaak een ideale partij om mee samen te werken. Veel aanvragen worden samen met een lokaal kunstencentrum ingediend, zoals Scholen in de Kunst in Amersfoort, het Kunstenhuis in De Bilt/Zeist, De Kom in Nieuwegein en KUVO in Woerden. Dit zijn belangrijke partners voor scholen.

Meer mogelijk maken

Gemeenten kunnen projecten ondersteunen met een financiële bijdrage. Door het matchingsprincipe wordt dat bedrag verdubbeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Wij vinden het belangrijk dat cultuurcoaches en cultuurambtenaren goed geïnformeerd zijn over de regeling. We komen graag langs om een presentatie te geven. Neem hiervoor contact op met Irene de Jong of Mariska de Wit.

Meer info

De VMBO matchmaker wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. De regeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’ loop tot 1 november 2020. www.vmbomatchmaker.nl