Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

Vrijdag 1 november werd de Code Diversiteit & Inclusie gelanceerd en overhandigd aan cultuurminister van Engelshoven. Deze nieuwe code vervangt de Code Culturele Diversiteit uit 2011 en sluit aan bij de inclusieve samenleving. Het gaat behalve over culturele diversiteit ook over diversiteit op gebied van gender, seksuele voorkeur, leeftijd en om mensen met een handicap.

Nieuwe verhalen

Cultuur heeft de potentie om mensen te verbinden en te verrijken. De culturele sector en creatieve industrie bevinden zich in de unieke positie om hieraan bij te dragen, juist nu de samenleving steeds diverser wordt. Het zou een vanzelfsprekende norm moeten zijn dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek.
De Code Diversiteit & Inclusie wil ruimte maken voor nieuwe verhalen, kansen bieden, inclusief leren, denken en doen. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt er op eigen wijze aan bij en wordt gewaardeerd, gerespecteerd en voelt zich er thuis!

Mindset

Het is een gedragscode voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. ‘Het is niet zo simpel om die code opeens toe te passen. Vergelijk het met stoppen met roken, je hebt een hele nieuwe mindset nodig’ aldus projectleider Joan Tol van het LKCA.

Principes

De code bestaat uit 5 principes:

1. Word je bewust van het belang van diversiteit en inclusie.
2. Integreer diversiteit en inclusie in je leven.
3. Creëer commitment en draagvlak.
4. Maak een plan. Schrijf dat ook op, want je hebt het nodig als je subsidie wilt aanvragen.
5. Evalueer wat je doet.

Subsidievoorwaarde

In haar dankwoord benadrukte de minister dat de code diversiteit & inclusie nu ook subsidievoorwaarde is. Kunstinstellingen die subsidieaanvragen zullen vanaf nu dus niet alleen de code moeten toepassen, maar ook moeten uitleggen hoe ze dat doen. Een en ander is dus minder vrijblijvend dan de vorige code, maar de minister wil het ook niet té strikt maken. ‘De code onderschrijven als subsidievoorwaarde betekent niet dat je alleen subsidie krijgt als je op alle gebieden een tiptop organisatie bent. Maar wel dat je bereid bent eraan te werken en een plan van aanpak maakt.’

Meer info

www.codedi.nl