Cultuurbeleid in ontwikkeling

Op donderdagmiddag 26 september kwam een aantal beleidsmedewerkers cultuur bijeen om zich te laten informeren over beleidsontwikkelingen bij het rijk en de provincie Utrecht

Beleidsontwikkelingen

Marlies Tal (LKCA) toonde de hoofdlijnen van het rijk, gebaseerd op de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven. Charlotte de Lange (provincie Utrecht) focuste op de insteek van het nieuwe provinciale college, zoals verwoord in het coalitie-akkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Hilde van Tol (Kunst Centraal) richtte zich in presentatie op de impact van curriculum.nu. Tot slot kregen deelnemers een inkijkje in een tool waarmee je als beleidsmedewerker snel stappen kunt zetten in het maken van keuzes voor lokaal cultuurbeleid. Het LKCA geeft de mogelijkheid om aan de hand van deze tool een training te volgen of begeleiding te krijgen.

Presentaties

Marlies Tal

Charlotte de Lange

Hilde van Tol

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Naar verwachting start Kunst Centraal vanaf november gesprekken met gemeenten en lokale partijen/penvoerders over de nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2021-2024. Meer informatie: Frank van der Hulst. frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl