PIONIER!

PIONIER! is een nieuw, uitgebreid lespakket met meer dan 200 creatieve lessen voor het basisonderwijs. Technieken als tekenen, fotografie en nieuwe media komen aan bod in hun eigen leerlijn voor groep 1 tot en met 8.

Wat is PIONIER?

PIONIER! is een beeldende leerlijn creatief vermogen voor het basisonderwijs, vormgegeven vanuit beeldende en vormgevende discipline in de breedste zin van het woord. De lessen zijn procesgericht. Dat houdt in dat er binnen opdrachten met heldere kaders alle ruimte is voor leerlingen om zich creatief te kunnen ontwikkelen. Elke les doorloopt de verschillende fasen van het creatief proces. De basis van de leerlijn is de leerkracht, die worden getraind op de procesgerichte didactiek.

Wat handig!

Wat PIONIER! bijzonder maakt is dat het leerkrachten tijd bespaart. De lessen kosten weinig voorbereiding. Dit komt bijvoorbeeld omdat de materialen die nodig zijn voor de lessen meegeleverd worden in boxen. Elke les wordt ondersteund met beeld, video en werkbladen.

Meer info

PIONIER!  is tijdens een jarenlange samenwerking met drie basisscholen uit Utrecht ontwikkeld. De makers zijn kunstenaars Manja Eland en Linda Rosink van Stichting Kopa.

www.ikpionier.nl