Kunst Centraal ondertekent PACT

Kunst Centraal heeft als eerste provinciale culturele organisatie PACT Utrecht ondertekend. Dit is een overeenkomst die Utrechtse cultuurmakers met elkaar hebben gesloten. Doel is om de Utrechtse cultuursector diverser en inclusiever te maken. Kunst Centraal wil zich actief inzetten voor inclusieve cultuureducatie.

Inclusiviteit en diversiteit zijn niet vanzelfsprekend. Om iedereen te betrekken en te bereiken moet je moeite doen. Het belang dat Kunst Centraal hecht aan inclusiviteit wordt ook gedeeld in het regioprofiel ‘Eeuwig jong’ van de provincie Utrecht. Ook in het coalitieakkoord van de provincie Utrecht en in de brief van Van Engelshoven ‘Cultuur is van en voor iedereen’ wordt aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Kunst Centraal herkent deze urgentie en levert haar bijdrage.

Aanjager

Binnen PACT kunnen organisaties verschillende rollen kiezen. Wij kozen ervoor om aanjager te zijn omdat we hier voor ons in de provincie een rol zien weggelegd. Zo zullen wij bijvoorbeeld bij de partijen die het collectieve programma Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoeren in de deelnemende gemeenten inclusiviteit en diversiteit op de agenda zetten. Wij zien ons gesteund in deze taak doordat we binnen PACT samenwerken met gelijkgestemde Utrechtse cultuuraanbieders.

 

Meer info: www.pactutrecht.nl